DEVETNICA SV. PADRU PIJU

U našoj župi molimo devetnicu sv. Padru Piju, koju smo započeli u četvrtak, na blagdan Uzvišenja sv. Križa, 14. 9. 2017., u 20 sati. Dobrodošli!

About the Author