+DANICA SMOLJAN

U srijedu, 3. 3. 2021., preminula je Danica Smoljan. Danica se rodila u Mostaru, 24. 10. 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 5. 3. 2021.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author