DAN BORBE PROTIV OPOJNIH DROGA

kimoon.jpgTreba još mnogo toga učiniti kako bi se smanjila naša slabost na drogu – samokritika je glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda Bana Ki-moona, koju je u uputio u poruci za Međunarodni dan borbe protiv zloporabe i trgovine opojnim drogama, koji se obilježava 26. lipnja. Put kojim treba ići jest put opće odgovornosti, na kojemu smo svi pozvani imati određenu ulogu – napomenuo je Ban Ki-moon.
Dvije stotine milijuna ljudi u svijetu koristi drogu. Ona je problem sviju, pa i onih koji se ne drogiraju – istaknula je Organizacija ujedinjenih naroda u prigodi spomenutoga dana. Osvrnuvši se u razgovoru za Radio Vatikan na strategije u suzbijanju toga globalnog problema, Antonio Maria Costa, izvršni ravnatelj Ureda Organizacije ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala u Beču, kazao je kako je na prvome mjestu priznavanje da je ovisnost bolest. Riječ je o bolesti koja može biti izazvana psihologijom pojedinca, psihološkim pa čak i mentalnim promjenama, i na trećem mjestu, okolinom – napomenuo je Costa te naglasio kako nam to pokazuje da se ovisnost može spriječiti, da se može pratiti, te da ovisnika ne treba diskriminirati i staviti u zatvor ili izolirati, nego ga treba vratiti u život i u društvo. Napomenuvši potom kako je u 2007. godini u Kolumbiji proizvodnja kokaina porasla za 27%, a u Afganistanu proizvodnja opijuma, Costa je naglasio kako nije sama droga nužno glavni problem; problem je prisutnost gerile u Kolumbiji, te talibana i terorista u Afganistanu, koji proizvode drogu radi zarade kojom financiraju vlastite pokrete. (kta/rv)

kimoon.jpgTreba još mnogo toga učiniti kako bi se smanjila naša slabost na drogu – samokritika je glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda Bana Ki-moona, koju je u uputio u poruci za Međunarodni dan borbe protiv zloporabe i trgovine opojnim drogama, koji se obilježava 26. lipnja. Put kojim treba ići jest put opće odgovornosti, na kojemu smo svi pozvani imati određenu ulogu – napomenuo je Ban Ki-moon.
Dvije stotine milijuna ljudi u svijetu koristi drogu. Ona je problem sviju, pa i onih koji se ne drogiraju – istaknula je Organizacija ujedinjenih naroda u prigodi spomenutoga dana. Osvrnuvši se u razgovoru za Radio Vatikan na strategije u suzbijanju toga globalnog problema, Antonio Maria Costa, izvršni ravnatelj Ureda Organizacije ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala u Beču, kazao je kako je na prvome mjestu priznavanje da je ovisnost bolest. Riječ je o bolesti koja može biti izazvana psihologijom pojedinca, psihološkim pa čak i mentalnim promjenama, i na trećem mjestu, okolinom – napomenuo je Costa te naglasio kako nam to pokazuje da se ovisnost može spriječiti, da se može pratiti, te da ovisnika ne treba diskriminirati i staviti u zatvor ili izolirati, nego ga treba vratiti u život i u društvo. Napomenuvši potom kako je u 2007. godini u Kolumbiji proizvodnja kokaina porasla za 27%, a u Afganistanu proizvodnja opijuma, Costa je naglasio kako nije sama droga nužno glavni problem; problem je prisutnost gerile u Kolumbiji, te talibana i terorista u Afganistanu, koji proizvode drogu radi zarade kojom financiraju vlastite pokrete. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply