Crkveni brak sklopili su Ivan Ćubela, sin Kreše i Kate r. Lasić i Daria Pranjić, kći Marka i Katice r. Rudeš. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!