SADRŽAJ PROJEKTA

Crkva je zamišljena kao jubilejska (trebala se dovršiti do 2000. godine, jubilarne godine kršćanstva) konkatedralna crkva s naslovom posvete Uskrsnuću Krista Gospodina, koji je Pobjednik nad smrću i grijehom, koji je Gospodar povijesti i ljudskoga roda (usp. 2 Kor 13,11).

          Arhitektonski crkva je koncipirana i prostorno organizirana kao «peterolist» po uzoru na ranosrednjovjekovni predromanički tip crkava s višelisnim centralnim tlocrtom. Sa svoja dva zvonika crkva će dati novu upečatljivu sliku gradu Mostaru. Dva zvonika su kao dvije uzdignute ruke prema nebu koje simboliziraju naše vjereničko i nacionalno biće koje teži prema uskrsnuću.

          Unutrašnjost (lađa) crkve ima oko 600 m2. Ovomu treba dodati četiri okrugla prostorna dodatka koja zajedno imaju oko 300 m2. U njima je predviđena kapelica Gospi Radosnoj, mjesto za crkveni zbor i ispovjedaonice.

KRIPTA SV. IVANA APOSTOLA

          Ispod crkve Kristova uskrsnuća predviđena je kripta koja je posvećena sv. Ivanu apostolu i evanđelisti. Sve dok se ne sagradi crkva, ova kripta služila bi za redovite nedjeljne i dnevne liturgijske sastanke i ostale pastoralne potrebe župe sv. Ivana. Ona bi kasnije trebala služiti i kao duhovno-kulturni centar koji bi bio u službi duhovnog i kulturnog uzdizanja. U kripti će biti jedna kapelica hrvatskih mučenika, branitelja i sveukupnih žrtava hrvatskog naroda iz svih dosadašnjih ratova i režima. Tu bi u kripti, uz oltarsku žrtvu, prinosili hvale i zahvale Uskrslomu za sve naše mučenike i branitelje koji su žrtvom života dali istinsko svjedočanstvo vjere i rodoljublja te ga moliti da ih učini dionicima svoga slavnoga Uskrsnuća.

OSTALI PRATEĆI OBJEKTI UZ CRKVU

          Svjesni smo da treba puno vremena, žrtve i odricanja da se sagradi ovo veliko zdanje. Na ustrajnost u izgradnji ovog kompleksa potiče nas vjernička i rodoljubna ideja: sagraditi crkvu na slavu Kristovu Uskrsnuća i budućim pokoljenjima ostaviti u nasljeđe duhovno-kulturni centar koji će ih obvezati da čuvaju svoje vjerske i nacionalne svetinje te tako čuvaju svoj vjernički i nacionalni identitet.

          Uz crkvu je s južne strane predviđen Pastoralni centar sa svim sadržajima koji su potrebni za suvremeni pastoralni rad s djecom, mladima, obiteljima i osobama zrelije dobi te za potrebe karitativnog djelovanja. Sa sjeverne i istočne strane crkve predviđene su građevine koje bi služile u poslovne i kulturne namjene te koje bi bile od koristi za buduće održavanje ovog crkvenog kompleksa. Uz kriptu s južne strane, ispod glavnog ulaza, predviđene su podzemne garaže koje bi također služile za buduće uzdržavanje spomenutih crkvenih objekata, a nedjeljom za potrebe naših misara.