Raspored čišćenja naše župne crkve kroz naredna dva tjedna:
Subota, 20. 6. 2020.: Ob. Branka Šoljića, Ob. Matijasa Šimića.
Subota, 27. 6. 2020.: Ob. Srećka Glibe, Ob. Hrvoja Lovrića.