KLAPIRIĆ – JARAK

Crkveni brak sklopili su Ivan Klapirić, sin Ante i Mire r. Boban i Danijela Jarak, kći Drage i Dijane r. Glavina. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 4. 2016. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

TOLE – ELEZOVIĆ

Crkveni brak sklopili su Ivan Tole, sin Marinka i Kate r. Lovrić i Elvina Elezović, kći Ismeta i Envere r. Pehlić. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 9. 1. 2016. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

KOZARIĆ – IVANKOVIĆ

Crkveni brak sklopili su Boris Kozarić, sin Ivice i Mirjane r. Todorović i Antonija Ivanković, kći Stojana i +Angele r. Njavro. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 12. 12. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

ŠUNJIĆ – ĆURIĆ

Crkveni brak sklopili su Toni Šunjić, sin Srećka i Ankice r. Rozić i Nelica Ćurić, kći Zaima i Jadranke r. Savić. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 7. 11. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

ANĐELIĆ – JURIĆ

Crkveni brak sklopili su Mario Anđelić, sin Drage i Danice r. Rozić i Mirjana Jurić, kći +Vjekoslava Viktora i Danice r. Komadina. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 31. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

ĆORIĆ – KOŽUL

Crkveni brak sklopili su Mario Ćorić, sin Tonće i Dane r. Čarapina i Dajana Kožul, kći Mirka i Vesne r. Marijanović. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 25. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

MARIĆ – BEKAVAC

Crkveni brak sklopili su Mario Marić, sin Marinka i Branke r. Krtalić i Sanda Bekavac, kći Milenka i Slavice r. Petrović. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 17. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

ROGULJA – DRAGOJE

Crkveni brak sklopili su Marko Rogulja, sin +Milana i Jagode r. Budimir i Manuela Dragoje, kći Dragana i Marije r. Krtalić. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

ĆUBELA – PRANJIĆ

Crkveni brak sklopili su Ivan Ćubela, sin Kreše i Kate r. Lasić i Daria Pranjić, kći Marka i Katice r. Rudeš. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →

25.10. 2014.

Crkveni brak sklopili su Matej Šitum, sin Ante i Mare r. Lucević, župa Domaslovec i Katica Šimunović, kći Drage i Anice r. Šarić, naša župa. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 25. 10. 2014. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!
Pročitaj više →
12