Skip to main content

Raspored svetih misa

+MARA BOGADI

+MARA BOGADI

U četvrtak, 8. 4. 2021., preminula je Mara Bogadi. Mara se rodila u Mostaru, 30. 9. 1954. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju Šoinovac, 10. 4. 2021.Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

+DANICA SMOLJAN

+DANICA SMOLJAN

U srijedu, 3. 3. 2021., preminula je Danica Smoljan. Danica se rodila u Mostaru, 24. 10. 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 5. 3. 2021.Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

+ZLATA PRSKALO

+ZLATA PRSKALO

U petak, 26. 2. 2021., preminula je Zlata Prskalo. Zlata se rodila u Novom Karlovcu, 3. 3. 1932. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 4. 3. 2021. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

+NEDJELJKO MEDIĆ

+NEDJELJKO MEDIĆ

U ponedjeljak, 15. 2. 2021., preminuo je Nedjeljko Medić. Nedjeljko se rodio u Mostaru, 30. 5. 1948. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Sutina, 17. 2. 2021. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

+MIRA ČULJAK

+MIRA ČULJAK

U ponedjeljak, 8. 2. 2021., preminula je Mira Čuljak. Mira se rodila u Raškoj Gori, 28. 3. 1965. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 10. 2. 2021. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

+IVAN ZELJKO

+IVAN ZELJKO

U petak, 5. 2. 2021., preminuo je Ivan Zeljko. Ivan se rodio u Donjem Crnču, 24. 6. 1943. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Šoinovac, 6. 2. 2021.Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

+DOBRILA VUKIĆ

+DOBRILA VUKIĆ

U četvrtak, 4. 2. 2021., preminula je Dobrila Vukić. Dobrila se rodila u Beogradu, 1. 1. 1936. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 5. 2. 2021.Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

+KATA ZADRO

+KATA ZADRO

U srijedu, 3. 2. 2021., preminula je Kata Zadro. Kata se rodila u Grudama, 12. 12. 1950. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 5. 2. 2021.Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!