KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE (KKC)

Domaća crkva

1655 Krist se htjede roditi i odrasti u krilu svete obitelji Josipa i Marije. Crkva nije drugo nego “Božja obitelj”. Od početaka jezgru su Crkve cesto činili oni koji postadoše vjernici zajedno sa cijelom svojom obitelji.[169] Kad bi se obraćali, željeli bi da im sva obitelj bude spašena. [170] Postavši vjerničke te obitelji bijahu mali otoci kršćanskoga života usred nevjernoga svijeta.
1656 U naše doba, u svijetu koji je često tuđ ili čak prema vjeri neprijateljski, od osnovne je važnosti da vjerničke obitelji budu ognjišta žive i ižarujuće vjere. Stoga je Drugi vatikanski sabor, služeći se drevnim izrazom nazvao obitelj “Ecclesia domestica – Domaća Crkva”.[171] U krilu obitelji “roditelji treba da za svoju djecu riječju i primjerom budu prvi vjerovjesnici, i gaje u svakome njemu vlastito zvanje, a posebno ono sveto”.[172]
1657 Eto gdje se na povlašten način izvršava krsno svećeništvo oca, majke, djece i svih članova obitelji: “sudjelovanjem u sakramentima, molitvom i zahvaljivanjem, svjedočenjem svetog života, odricanjem i djelima ljubavi”.[173] Obiteljski je dom tako prva škola kršćanskog života i “bogatije čovječnosti”.[174] Ovdje se čovjek uči trudu i radosti rada, bratskoj ljubavi, plemenitom praštanju stalno obnavljanom i nadasve bogoštovlju, molitvi i prikazivanju Bogu vlastitoga života.
1658 Treba spomenuti one osobe koje su zbog određenih uvjeta u kojima moraju živjeti – što često ne ovisi o njihovoj volji – osobito bliže Isusovu srcu te zaslužuju ljubav i brižnu skrb Crkve, a naročito njezinih pastira: velik broj osoba koje nisu u braku. Mnogi od njih ostaju bez ljudske obitelji često zbog siromaštva. Ima onih koji u takvu stanju žive u duhu Blaženstava, uzorno služeći Bogu i bližnjemu. Svima moraju biti otvorena vrata domova, obitelji, “domaćih Crkava”, i velike obitelji koja je Crkva. “Nitko na ovom svijetu nije lišen obitelji: Crkva je svima dom i obitelj, osobito onima koji su ‘umorni i opterećeni’ (Mt 11,28)”. [175]

[169] Usp. Dj 18,8. [170] Usp. Dj 16,31; 11,14. [171] II. VATIKANSKI SABOR, Lumen gentium 11; usp. IVAN PAVAO II., Apostolska pobudnica Familiaris consortio, 21. [172] II. VATIKANSKI SABOR, Lumen gentium, 11. [173] Isto, 10. [174] II. VATIKANSKI SABOR, Gaudium et spes, 52. [175] IVAN PAVAO II., Apostolska pobudnica Familiaris consortio, 85.