Zakonik kanonskoga prava (CIC)

Učinci ženidbe

Kan. 1134 – Iz valjane ženidbe nastaje među ženidbenim drugovima veza koja je po svojoj naravi trajna i isključiva; osim toga, u kršćanskoj se ženidbi ženidbeni drugovi posebnim sakramentom okrepljuju i kao posvećuju za dužnosti i dostojanstvo svojega staleža.

Kan. 1135 – Oboje ženidbenih drugova imaju jednaku dužnost i pravo u vezi s onim što se tiče zajednice ženidbenog života.

Kan. 1136 – Roditelji imaju veoma važnu dužnost i poglavito pravo da se, prema svojim snagama, brinu za odgoj djece bilo tjelesni, društveni i kulturni, bilo ćudoredni i vjerski.

Kan. 1137 – Zakonita su ona djeca koja su začeta ili rođena iz valjane ili predmnijevane ženidbe.

Kan. 1138 – § 1. Otac je onaj na koga upućuje propisno vjenčanje, osim ako se očitim dokazima dokaže protivno.

§ 2. Pretpostavlja se da su zakonita ona djeca koja su rođena barem 180 dana poslije dana sklapanja ženidbe ili u vremenu od 300 dana poslije prestanka ženidbenog života.

Kan. 1139 – Nezakonita se djeca pozakonjuju naknadnom ženidbom roditelja, bilo valjanom bilo predmnijevanom, ili otpisom Svete Stolice.

Kan. 1140 – Pozakonjena djeca, što se tiče kanonskih učinaka, u svemu se izjednačuju sa zakonitom, osim ako je pravom izričito određeno drukčije.