Zakonik kanonskoga prava (CIC)

Tajno sklapanje ženidbe

Kan. 1130 – Zbog važna i hitna razlog mjesni ordinarij može dopustiti da se ženidba sklopi tajno.

Kan. 1131 – Dopuštenje za tajno sklapanje ženidbe sadrži:

1. da izvidi, koji treba da se obave prije ženidbe, budu tajni;

2. da tajnu o sklopljenoj ženidbi čuvaju mjesni ordinarij, onaj tko prisustvuje ženidbi, svjedoci i ženidbeni drugovi.

Kan. 1132 – Obveza čuvanja tajne, o kojoj se govori u kan. 1131, br. 2, prestane za mjesnog ordinarija ako zbog čuvanja tajne zaprijeti velika sablazan ili teška povreda svetosti ženidbe, i neka to bude spomenuto strankama prije sklapanja ženidbe.

Kan. 1133 – Neka se tajno sklopljena ženidba upiše samo u posebnu maticu, koja treba da se čuva u tajnom arhivu kurije.