SLAVLJENJE ŽENIDBE 

Vjenčanje se redovito slavi pod svetom misom. Svećenik dođe na vrata crkve, pozdravi mladence, povede ih pred oltar. Nakon kratkog pozdravljanja i predstavljanja započinje sveta misa. Poslije Službe Riječi slijedi obred vjenčanja.

Svjedoci su raspoređeni s obje strane mladenaca.

OBRED VJENČANJA

Svećenik se ovim prigodnim riječima obrati mladencima:

Predragi! Došli ste u ovaj crkveni dom da pred službenikom Crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati vašu ljubav svetim pečatom. Tu ljubav Krist obilno blagoslivlja. On vas je već posvetio krštenjem, a sada će vas obogatiti i okrijepiti osobitim sakramentom, da očuvate trajnu uzajamnu vjernost i uzmete na se ostale bračne dužnosti. Stoga vas pred Crkvom pitam o vašoj namisli:

Svećenik:
I. i I., jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i
posve svjesno sklopite ženidbu?

Zaručnici (svako za se): Jesam!

Svećenik:
Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života
jedno drugo ljubiti i poštovati?

Zaručnici (odgovara svatko za sebe): Jesam!

Svećenik:
Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i
odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve?

Zaručnici (svako za sebe kaže): Jesam!

PRIVOLA

Svećenik poziva mladence da izraze privolu:
Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni
savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred
Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Zaručnici pruže jedno drugomu desnu ruku.

Zaručnik kaže:
Ja, I., uzimam tebe I. za svoju ženu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoga.

Zaručnica kaže:
Ja, I., uzimam tebe I. za svoga muža i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoga.

Svećenik uzme raspelo i kaže:

Stavite desnu ruku na raspelo te svoju privolu potvrdite zakletvom.

Mladenac kaže:

Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji!

Mladenka kaže:  

Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji!

Svećenik:
Gospodin vam bio dobrostiv, potvrdio privolu što je pred Crkvom očitovaste, ispunio vas svojim blagoslovom. Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Mladenci: Amen.

BLAGOSLOV I PREDAJA PRSTENJA

Sada svećenik blagoslivlja prstene:
Blagoslovio Gospodin ove prstene što ćete ih jedno
drugomu predati u znak ljubavi i vjernosti.

Mladenci: Amen.

Mladenac uzme mladenkin prsten i stavlja joj ga na prstenjak i rekne:

I., primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Mladenka uzme prsten namijenjen mladencu, stavlja mu ga na prstenjak kaže:

I., primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Nastavlja se sveta misa; slijedi vjernička molitva.