Provedba programa u našoj župi

JUBILEJSKI  PROGRAM DUHOVNE OBNOVE OBITELJI

Višegodišnji jubilej Crkve u Hrvata

Višegodišnje jubilejsko slavlje Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata otpočelo je 1976. u Solinu, nastavljeno je 1978. u Biskupiji kod Knina – proslava 900. obljetnice crkve Svete Marije koju je sagradio kralj Zvonimir; zatim 1979. u Rimu s papom Ivanom Pavlom II., potom u Zadru i u Ninu s papinim delegatom hrvatskim kardinalom Franjom Šeperom; a završeno je1984. Nacionalnim Euharistijskim kongresom u Mariji Bistrici. 

U Solinu smo 12. 9. 1976. proslavili trinaeststoljetnu vjernost našeg hrvatskog naroda Kristu i Crkvi, tisuću godina najstarijeg Gospina svetišta u Hrvatskoj (Gospa od Otoka) koju je sagradila naša slavna i pobožna kraljica Jelena, a kojoj smo tom prigodom obilježili i tisuću godina od njezine smrti (preminula 976.). Kao plod i zavjetni znak solinske proslave imamo danas hodočasničku Gospu Velikog hrvatskog krsnog zavjeta i vrlo sadržajnu molitvu koju je pred Gospom u ime svih nas izmolio pok. kardinal Franjo Kuharić.

Ova slavlja značajnih narodno-crkvenih jubileja na općem planu i organizirane proslave po biskupijama i župama, imala su za cilj duhovnu obnovu Hrvata katolika, da se, kako u svom govoru pred papom Ivanom Pavlom II., prigodom nacionalnog hodočašća u Rim (1979.), reče pok. kardinal Kuharić: „Učvrstimo u vjeri i obnavljamo svoj osobni, obiteljski i narodni život neprolaznim načelima Evanđelja.” Tim neprolaznim načelima Evanđelja bili su nadahnuti i protkani naši pređi koji su, snagom svoje vjernosti Bogu i Katoličkoj Crkvi, sačuvali svoj osobni, obiteljski, narodni i vjerski identitet, te nam ga predali u baštinu kao neprolazne vrijednosti i uzvišene svetinje.

Od Rima do Nina

Ovdje se posebno osvrćemo na dva događaja višegodišnjeg jubilejskog slavlja Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata: u Rimu i Ninu, 1979. Koncem travnja 1979. organizirano je hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim kada je papa Ivan Pavao II., u bazilici sv. Petra, 30. 4. 1979., s velikim mnoštvom hrvatskih vjernika slavio misu na hrvatskom jeziku. Naime te godine u Rimu i Ninu slavili smo 1100. obljetnicu znamenite izmjene pisama pape Ivana VIII. s našim hrvatskim knezom Branimirom.

Papa u pismu blagoslivlje njega, hrvatski narod i zemlju Hrvata jer je Branimir bio na čelu narodnog pokreta koji je spriječio da se hrvatski narod odvoji od Svete Stolice. Ova izmjena pisama imala je kasnije veliko povijesno-političko značenje za naš hrvatski narod, a na crkveno-duhovnom području bila je povod velike obnove crkvene vjernosti hrvatskog naroda i onda 879. i nedavno 1979. u istom gradu Ninu. 

Stoga je pok. Kardinal, naglasio papi: „Sveti Oče, doista, pred Vama i s Vama želimo danas zahvaliti Bogu za dar vjere u zajedništvu Rimokatoličke Crkve… Zahvaljujemo za pokoljenja vjernih očeva, dobrih majki, čestitih mladića i djevojaka; zahvaljujemo za tolike svete i revne svećenike, redovnike i redovnice; zahvaljujemo za nebrojene znane i neznane mučenike koji su bili vjerni do kraja u mučeničkim stoljećima.”

U svojoj homiliji, okupljenom hrvatskom narodu sa svojim pastirima, papa je posebno naglasio: „Blagoslov svoj zazivam na sve vas ovdje nazočne, na vaše obitelji, na mlade i stare… i molimo vas: budite vjerni Bogu i svetom Petru, gajite dobri obiteljski duh, poštujte život, odgajajte brojniju djecu i sačuvajte dobri običaj obiteljske molitve…”

Osnaženi papinim blagoslovom i poticajem, bez euforije ali s velikim jubilejskim duhovnim zanosom, krenulo se iz Rima prema Ninu, u bližu pripravu nacionalnog slavlja koje se dogodilo 2. 9. 1979.

Od Nina do visina

Jubilejska proslava u Ninu (Branimirova godina) zamišljena je, organizirana je i odvijala se pod pastoralnim programom: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Tada u Ninu Kuharić je naglasio da će ovaj slogan biti program našeg pastorala. S više od 250.000 ljudi koliko ih je bilo na tom slavlju, odlučili smo:

          1. Moliti svake večeri Ispovijest vjere Hrvata katolika;

          2. Svakog dana zajednički moliti u svojim obiteljima;

          3. Svake nedjelje i blagdana slaviti misu sa svojom obitelji.

Odlučili smo da ćemo Ispovijest vjere Hrvata katolika moliti svaku večer u devet sati i da će naši biskupi i svećenici tada blagosloviti naše obitelji i cijeli hrvatski narod. Samo preko molitve Bog se može povratiti u naše obitelji. Samo po molitvi i nedjeljnoj misi možemo se othrvati krizama koje nagrizaju naše obitelji, a to su ponajviše: rastave, čedomorstva, slaba prokreacija i teškoće u prenošenju vjerskih i moralnih vrijednosti na nove naraštaje. Tu krizu primjećuje i papa Benedikt XVI. koji je za predstojeći Peti svjetski susret obitelji, od 1. do 9. srpnja 2006.u Valenciji (Španjolska) izabrao temu: Prenošenje vjere u obitelji. I našim biskupima i papi jasno je da s obitelji sve stoji i pada, i Crkva i društvo.

Ovaj jednostavni program duhovne obnove obitelji možemo i trebamo svakodnevno ostvarivati u našoj župi. Potaknimo ga i time da unesemo ponovno u svaku kuću zavjetni križ, malu krstionicu Kneza Višeslava i lik Gospe Velikog hrvatskog zavjeta. Ovaj je program najizvrsniji lijek u borbi protiv suvremene krize obitelji.

Zaključak

Trebamo sve svete i velike događaje, simbole i osobe iz naše hrvatske povijesti bolje upoznati i povezati s događajima spasenja, moramo ih bolje utkati u vjeronaučni, katehetski i liturgijski život naših župnih zajednica, te ih u pastoralnoj praksi koristiti kao modele, uzore i poticaje, a u svakodnevnom životu vjerno ih provoditi jer su to naša jubilejska zavjetna obećanja koja nas moralno obvezuju kao pojedince, kao obitelji i kao Crkvu u Hrvata. To je veliki duhovni polog koji su nam namrijeli naši pređi, a kojeg mi trebamo kao zalog predati budućim pokoljenjima.                                                                                             

                                                           

 ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA

Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen!