„Obitelj – zajednica i zajedništvo vjere, života i ljubavi”

          Danas, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, dok slavimo otajstvo nad otajstvima naše svete vjere, upućujemo svoju pastirsku poruku svim katoličkim obiteljima u našim biskupijskim zajednicama. Bog postoji i djeluje u trojstvenom zajedništvu osoba: Oca, Sina i Duha Svetoga koje žive u neprestanu odnosu i  razmjeni ljubavi. Zato sv. Ivan apostol u svojoj Poslanici piše: „Bog je ljubav” (1 Iv 4, 8). Bog je iz ljubavi stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku (usp. Post 1, 26-27). Stvorio ga je kao muško i žensko i darovao mu sposobnost svoje ljubavi i zajedništva. „Čovjek je, stoga, slika Božja ne samo kao pojedinac: i bračno i obiteljsko zajedništvo na sliku su Božju. Čovjek je, naime, od iskona ne samo slika Boga stvoritelja nego je također, i to bitno, slika neistraživog božanskog zajedništva Osoba. Slika Božja nisu samo muškarac i žena pojedinačno, nego i u njihovu međusobnom zajedništvu odsijeva zajedništvo ljubavi unutar Presvetoga Trojstva.”

          Svjedoci smo da je obitelj, kao temeljna zajednica i društva i Crkve, u naše doba napadnuta s mnogih strana i na razne načine. Gotovo je nevjerojatno da najodgovornija tijela pojedinih zemalja donošenjem protunaravnih zakona usmjerenih protiv obitelji izravno doprinose rastakanju društva koje predstavljaju. Ljubav, koja je svedena na užitak i zadovoljavanje strasti, nudi se na svakom koraku i odavna je zašla i u brojne sredine, u kojima su katolici većina, donoseći svoje gorke plodove. Brojne medijske emisije i u našoj zemlji, u kojima svatko u isto vrijeme i voli i vara svakoga, postale su razonoda u mnogim obiteljima potiskujući tako temeljne vrijednosti ljubavi utemeljene u Bogu i stavljajući kao ideal nevjernost i razaranje obitelji u ime lažne i izopačene-nazovi„ljubavi”. Internet i sve što on pruža mnogima su od nemjerljive pomoći. Ali u isto vrijeme, perverzni sadržaji koje oni nude, a koji se odnose na područje Šeste Božje zapovijedi toliko su nasilni da su velika napast i opasnost za sve koji se njima služe.

          Početkom mjeseca srpnja ove godine održat će se u španjolskom gradu Valenciji Peti svjetski susret obitelji. Tema je susreta Prenošenje vjere u obitelji. Svojim osobnim sudjelovanjem na tom Susretu Sveti Otac Benedikt XVI. želi „uzveličati ljepotu obitelji utemeljene na braku”. Ujedno time želi naglasiti  važnost uloge obitelji u reevangelizaciji današnjega društva, a isto tako otkrivati vjeru kao neospornu vrijednost koju treba ponuditi mladomu naraštaju. Obitelj je odgovorno susretište ljubavi između muškarca i žene i jedino potpuno prirodno mjesto za rađanje, odgoj i rast djece. U obitelji se novim naraštajima prenose temeljne vrijednosti od kojih vjera ima posebnu važnost. Katekizam Katoličke Crkve ističe: „Obiteljski dom je prva škola kršćanskog života i ‘bogatije čovječnosti’. Ovdje se čovjek uči  trudu i radosti rada, bratskoj ljubavi, plemenitom praštanju stalno obnavljanom i nadasve bogoštovlju, molitvi i prikazivanju Bogu vlastitoga života”. Zato je uistinu obitelj – zajednica i zajedništvo vjere, života i ljubavi.                >>>

          Danas, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, 11. lipnja ove godine, na osobit način u svim bogoslužnim prostorima, crkvama i svetištima u našim biskupijama svi molimo posebno za obitelji. S nama su u molitvi ujedinjeni brojni katolici iz zemalja Srednje Europe, a posebno katolici u Austriji. Budućnost Europe u velikoj mjeri ovisi o budućnosti obitelji u njoj. Europa, koja se u svojim političkim predstavnicima, ustavno odriče svojih kršćanskih korijena i Europa koja, pod dugogodišnjim utjecajem sekularizma, potkopava temelje obitelji, kakvu budućnost očekuje? Kao dio europske zajednice naroda, bez obzira na politička ili neka druga udruživanja u samoj Europi, želimo dati svoj konstruktivni udio u obrani temeljnih vrijednosti obitelji kao zajednici vjere, života i ljubavi.

          Papa Benedikt XVI. ističe da „nijedan narod, ako želi dati društvu uistinu čovječno lice, ne može zanemariti dragocjenost obitelji, utemeljene na ženidbi”. Kao pripadnici hrvatskoga naroda ponosimo se što smo već četrnaest stoljeća dio Katoličke Crkve čuvajući – unatoč ugnjetavanja i prevjeravanja –  poklad vjere i baštine. S ponosom uvijek iznova ističemo upornu borbu svojih predaka za „krst časni i slobodu zlatnu”, što se nerijetko nalazi i u literaturi našeg hrvatskog naroda. Želimo i danas, živeći u ovoj zemlji u zajednici s drugima i drugačijima, biti prepoznatljivi po zajedništvu naše obitelji koja moli i vjeruje, u kojoj se uči vjeri i ljubavi prema Bogu i čovjeku, u kojoj se ne boje darovati i prihvatiti novi život. Za nas katolike obitelj je dragocjena i treba je braniti, njegovati i podupirati kao vrijedno blago koje je jamac budućnosti na zemlji ali i škola za vrijednosti koje nas vode vječnom životu. 

          Na nezaboravnom slavlju 1300 godina kršćanstva u Hrvata i 1100 godina neprekinute veze sa Svetom Stolicom, koje je svečano obilježeno u Ninu 2. rujna 1979., kao naš pastoralni program i zavjet stavljen je moto: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu Misu. Nažalost, čini se da je u mnogim našim obiteljima gotovo zamrla zajednička molitva, a velikim dijelom i osobna. Trenutci zajedničke molitve u obitelji jesu momenti istinskog zajedništva s Bogom i jačaju zajedništvo u obitelji te bude u njezinim članovima spremnost na praštanje i hrane spremnost na dobra djela. Nedjeljno okupljanje u crkvi oko božanske osobe Isusa Krista u otajstvu Euharistije vrhunac je naše kršćanske molitve i zajedništva. Zato vas i ovom zgodom ponovno potičemo: dolazite nedjeljom na slavlje sv. mise i obnovite zajedničku obiteljsku molitvu! Pozivamo vas da, kao i nekoć, svakog dana u 21 sat izmolite: Ispovijest vjere Hrvata katolika!  

          Kao pastiri biskupijskih zajednica iznova potičemo obitelji da učvršćuju i jačaju svoje zajedništvo. Neka supružnici iz dana u dan obnavljanju obećanje međusobne vjernosti, prisegnuto na Isusovu Evanđelju, kako bi prebrodili sve eventualne krize. Neka se iznova opredjeljuju za život i ne boje darivati i njegovati život. Neka u njihovoj međusobnoj ljubavi djeca prepoznaju da su iz ljubavi došla na ovaj svijet. Neka se očevi i majke trude svoju djecu nadahnjivati duhom vjere koju će svjedočiti svojim svetim življenjem, po primjeru našeg blaženog Ivana Merza, koji je kao svoje životno geslo imao: Katolička vjera moje je životno zvanje. Neka od vas i s vama nauče moliti i upoznavati Isusa Krista kao trajno prisutnoga, u kojeg smo po krštenju ucijepljeni i ukorijenjeni i koji daje puni i istinski smisao čovjekovu življenju. Neka se roditelji ne boje životnoga križa, u kojem je, po Isusu Kristu,  naše vječno spasenje.

          Sve svećenike, redovnike i redovnice, a posebno one koji su aktivni u dušobrižničkom djelovanju, pozivamo da posebno skrbe za obitelji. Želimo da molitva i euharistijsko zajedništvo na svetkovinu Presvetoga Trojstva bude početak istinske obnove vrijednosti naših obitelji. Neka se obiteljima posveti osobita pozornost! U tom duhu pozivamo da se u obiteljima svaki dan izmoli Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj kojom i završavamo ovu poslanicu:

          Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

          Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.

          Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

          Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!                                            Vaši biskupi  

Biskupi BK BiH