ŽIVA ZAJEDNICA

OAZA LJUBAVI

OBITELJSKA ANIMACIJA

ZAPOSTOLAT LJUBAVI

BRAČNI  I OBITELJSKI OKVIR DJELOVANJA

  • I. Temeljna odrednica

Temeljna odrednica ove žive zajednice je pastoralni program „Branimirove godine, kojega smo usvojili kao zavjetno Ninsko obećanje”: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu (Nin, 2. 9. 1979.).

II. Glavni ciljevi žive zajednice OAZA LJUBAVI

          Glavni cilj zajednice OAZA LJUBAVI  je Vjersko-moralna obnova hrvatskih katoličkih obitelji. Ovaj glavni cilj ostvaruje se na tri načina:

1. Članovi ove zajednice trebaju  evanđeoski živjeti BRAČNI I OBITELJSKI SAVEZ (SAKRAMENT) te riječju i primjerom vlastita života svjedočiti, čuvati i braniti vrijednost, dostojanstvo i istinu «Božjeg nauma o braku i obitelji» (FC, 6) koji se danas sve više institucionalno ugrožava kroz razne organizirane sustave i ustave pojedinih država i organizacija.

2. Trebaju pomagati i odgajati djecu i mlade za uzvišenost bračnog i obiteljskog sakramentalnog života, nasuprot neodgovornih slobodarskih i protunaravnih veza.

3. Trebaju se zauzimati za demografsku obnovu hrvatskog naroda i hrvatskih povijesnih područja te pronalaziti načine za pomaganje obitelji s brojnom djecom.

III. Biblijsko-teološko-učiteljski poticaji

 «Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: ‘Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite!» (Post 1,27-28). «Dakle: što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja!» (Mt 19,6). «Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu» (Ef 5, 31-32). Supružnici «doista, sakramentalnim znakom, uprisutnjuju odnos Krista s njegovom Crkvom» (FC, 13). Obitelj je «intimna zajednica bračnog života i ljubavi» (GS, 48). Zbog osobitog ostvarenja crkvenog zajedništva obitelj se naziva «kućnom Crkvom» (LG, 11). Obitelj je «škola potpunije čovječnosti» (GS, 52). «Poput Crkve, i obitelj mora biti prostor u koji se Evanđelje prenosi i odakle Evanđelje zrači» (EN, 71). Obitelj je «prvo i najbolje sjemenište poziva na život posvećen kraljevstvu Božjem» (FC, 53). «Služba evangelizacije kršćanskih roditelja jest izvorna i nezamjenjiva» (FC 53). «Budućnost evangelizacije velikim dijelom ovisi o kućnoj Crkvi» (FC, 52).

IV.Smjernice za djelovanje iz vlastite prošlosti

+ Hrvatska Marijanska godina bila je od 8. prosinca 1975. do 12. prosinca 1976. Tu godinu smo nazvali i Godinom velikoga zavjeta, jer je bila godina velike duhovne obnove hrvatskih katolika povodom proslave Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata u sklopu koje se slavila tisućgodišnjice najstarijega Gospina svetišta u Hrvatskoj, u Solinu – Gospe od Otoka. Hrvatski su biskupi za ovu Marijansku godinu izdali svoju poslanicu u kojoj su za geslo Hrvatske marijanske godine uzeli riječi iz Evanđelja: „Blažena ti što povjerova” (Lk 1,45). U toj poslanici naši biskupi poručuju: „Naša je želja da tijekom ove godine sva naša katolička zajednica, razmišljajući o Marijinoj vjeri, kojom je Ona primila Riječ Božju u svoje srce i u svoje tijelo, te tako začela svijetu Spasenje, obnovi svoju vlastitu vjeru u ovom sadašnjem povijesnom trenutku” (Biskupska poslanica, Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, br. 13).

+ „Bl. Djevica Marija je slika Crkve kao djevica i majka (LG, 64). Zato smo s prvom najveći događaj naše povijesti, tj. naš povijesni susret s Kristom u krštenju, slavili u prvom hrvatskom marijanskom svetištu, koje je prije 1000 godina na Gospinu Otoku sagradila pobožna kraljica Jelena” (F. Franić, u: Monofgrafija, str. 175).

+ „Isus je govorio: „Ispunilo se vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest” (Mk 1,15). To je ono što bismo morali ponijeti kao najveću milost iz Solina: da produbimo vjeru u kraljevstvo Božje, u svetost i duhovnost toga kraljevstva koje nije od ovoga svijeta, kraljevstvo koje je u dušama” (F. Franić, u: Monografija, str. 175).

+ U sklopu višegodišnje jubilejske proslave Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, Crkva u Hrvata sabrala se u Ninu, u nedjelju, 2. rujna 1979. gdje je slavila i „razmišljala o presudnom značenju vjernosti hrvatskoga kneza Branimira Petrovu nasljedniku papi Ivanu VIII. godine 879. Ona je na tome događaju obnovila svoj zavjet vjernosti Bogu u Katoličkoj Crkvi. Iz svete se svoje prošlosti nadahnula za poslanje u sadašnjem vremenu. Na ovoj povijesnoj i značajnoj proslavi, naglasak je postavljen na vjersko-moralnu obnovu obitelji, jer je obitelj prenosnica života i pradjedovske vjere u Isusa Krista. Zavjetno ninsko obećanje je: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu (usp.: Nadbiskupski ordinarijat Zadar, Branimirova godinaFotomonografija, 1980., str 6).  Snagom ovog zavjetnog obećanja treba u svojoj obitelji provoditi kontinuirani program Vjersko-moralne obnove hrvatskih obitelji:

1. Moliti svake večeri Ispovijest vjere Hrvata katolika;

2. Svakog dana zajednički moliti u svojim obiteljima;

   3. Svake nedjelje i blagdana slaviti misu sa svojom obitelji.

            Izvršavanjem ovoga zavjeta obitelj će rasti u duhovnom zajedništvu, radosti i miru.

+ Na ovo povijesno zavjetno jubilejsko obećanje nadovezali su se naši biskupi BK BiH, kada su na svetkovinu Presvetoga Trojstva. 11. lipnja 2006., pod lozinkom: Obitelj zajednica vjere, života i ljubavi, organizirali Obiteljsko hodočašće, kao početak trogodišnje i trajne obnove hrvatske katoličke obitelji: „Ovim Obiteljskim hodočašćem, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, započinjemo program duhovne obnove hrvatske katoličke obitelji, kako bi naša obitelj postala istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Pokušajmo u svojim obiteljima provoditi duhovni program koji smo kao zavjetno jubilejsko obećanje prihvatili u Ninu, 2. rujna 1979. prigodom proslave Branimirove godine: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. Ovom programu dodajemo i molitvu za obitelj. Program bi se trebao provoditi ovako:

1. Svake večeri izmoliti Ispovijest vjere Hrvata katolika i Molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj (po mogućnosti u 21 sat);

2. Svake nedjelje i blagdana slaviti svetu misu.

Na putu duhovne obnove neka sa prati blagoslov Presvetog Trojstva, zagovor Marije Majke Crkve i Kraljice obitelji te hrvatskih svetaca i blaženika” (ovo je uzeto s prigodne sličice s uputama koju su izdali biskupi za Presveto Trojstvo, 11. lipnja 2006.).

+ Poželjno bi bilo da svi članovi ove žive zajednice u svom obiteljskom obitavalištu na istaknutom mjestu imaju Višeslavov zavjetni križ i Pralik Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta te malu Krstionicu kneza Višeslava iz koje bi jedno od roditelja, svake nedjelje u 9 sati navečer nakon što se zajednički izmoli Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere Hrvata katolika, blagoslovili svoju obitelj.

V.Dnevne molitve

1. Jutarnje molitve za članove Oaze ljubavi: Anđeo Gospodnji, Molitva Gospi Velikoga zavjeta, Molitva sv. Ivanu Apostolu i Evanđelistu i Djela naša.

2. Večernje molitve: Molitvu Presvetome Trojstvu za obitelj, Ispovijest vjere hrvata katolika, Molitva Mariji, Majci nade, Molitvu sv. Josipu za Domovinu te na nakanu sv. Oca pape izmoliti:Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

V. Opće smjernice

+ Čuvati i apostolskim žarom braniti jedinstvo, svetost i nerazrješivost katoličkog braka (pred sve učestalijim slučajevima «brakova» na probu, raznih slobodnih i nemoralnih te jednospolno-abnormalnih veza) kako bi supružnici u njemu mogli ostvariti svoj temeljni cilj: stvaranje doživotne zajednice osoba i služenje životu (usp. FC, 17, 28, 64), što se može ostvariti samo kroz istinsko otvaranje i cjelovito darivanje samoga sebe drugoj osobi (usp. MD, 6-7, 10) te otvorenošću životu koji je objaviteljski znak istinitosti prave bračne ljubavi (usp. LJS, 15).

+ Promicati istinu i crkveni nauk o dostojanstvu braka i obitelji (usp. FC, 4), o dostojanstvu očinstva i majčinstva te odgajati mlade za sakramentalni bračni i obiteljski život.

+ Kroz župnu obiteljsku živu zajednicu OAZA LJUBAVI širiti program Duhovne obnove hrvatskih obitelji, poticati i razvijati sustavni obiteljski pastoral i brigu za brak i obitelj kao prioritetnu zadaću Apostolata nove evangelizacije, jer su brak i obitelj put na kojem Crkva najbolje može pratiti čovjeka (usp. DOP CH, 33).

+ Organizirati bračne i obiteljske, euharistijske i molitvene susrete, seminare, tečajeve, tribine, predavanja i savjetovanja, kao pomoć supruzima i obiteljima za rast u bračnoj i obiteljskoj ljubavi, za odgovorno rađanje, odgoj i planiranje obitelji te za svjedočko prenošenje vjerskih i ćudorednih istina svojoj djeci, tako da obitelj postane subjekt crkvenog pastorala, u kući i župi vršeći Apostolat kućne Crkve, što je najuspješniji i najneposredniji oblik Apostolata nove evangelizacije.

+ Svake prve nedjelje u mjesecu, svečanom Obiteljskom misom u 12 sati i cijelopopodnevnim klanjanjem pred Presvetim (koje počinje poslije obiteljske mise u 12 sati i traje do 17 sati) obilježavati prvu nedjelju u mjesecu kao Obiteljsku nedjelju.

+ Na toj prvonedjeljnoj Obiteljskoj misi treba obilježavati značajnije godišnjica brakova (5, 10, 15, 20…) te tom prigodom organizirati zajedničko druženje kršćanskih bračnih parova i obitelji radi uzajamne duhovne i materijalne pomoći (usp. FC 6).

+ Poželjno bi bilo da naši bračni parovi uzmu udjela u molitvi obiteljske krunice četvrtkom u našoj župnoj crkvi kad se moli za obitelji. 

+ Animirati obitelji na zajedničko čitanje, razmatranje i proučavanje Svetoga Pisma te im u tom smislu pomagati pri ciljanom izboru tekstova.

+ „Gajite dobri obiteljski duh, poštivajte život, odgajajte brojniju djecu i sačuvajte dobri običaj obiteljske molitve; ljubite svoje obiteljsko ognjište, svoju Crkvu i svoju domovinu!” (Ivan Pavao II., hrvatskim hodočasnicima na svehrvatskom jubilarnom hodočašću u Rimu, 30. travnja 1979.).

+ Promicati Evanđelje života: otvoriti se životu, štititi dostojanstvo ljudske osobe, pomagati i poticati natalitet, zauzimati se za pravnu i socijalnu zaštitu materinstva i očinstva, djetinjstva i obitelji te pružati moralnu, odgojnu i materijalnu potporu siromašnim obiteljima i obiteljima s brojnom djecom.

+ Civilizacijom (kulturom) ljubavi boriti se protiv Torture smrti: pobačaja, kontracepcije, sterilizacije, manipuliranja spolnošću, seksualnošću i genima te protiv eutanazije.

+ „O vi, majke, sklopljenim vas rukama molim, budite majke, ostanite vjerne svom majčinskom pozivu. Ugrijte nam i zapalite opet zgasnuta ognjišta osmijehom novorođene djece” ( Iz poruke Majke Terezije koju je uputila za jubilejsku proslavu u Solinu, 12. rujna. 1976.).

+ Organizirati u OAZI LJUBAVI i solidarno pomagati fond Pro vita et familia, odakle bi se pomagale siromašne obitelji i obitelji s brojnom djecom.

+ Zauzimati se u javnosti za pravednije zakone o obitelji s obzirom na  pravo na rađanje i odgoj djece, pravo na radno mjesto, primjerenu plaću i adekvatan stan (usp. PPO, čl. 9 i 11; NSP, 13).

+ Svake godine liturgijski proslaviti i prigodno obilježiti svetkovinu Svete Obitelji (1. nedjelja po Božiću), Dan života (1. nedjelja u veljači, kako su odredili hrvatski biskupi 1996.), svetkovinu sv. Josipa (19. 3.) kada se slavi Dan očeva, spomendan bl. Ivana Merza (10. 5.), Majčin dan (2. nedjelja u svibnju), nedjelja Presvetoga Trojstva (lipanj) kao Nedjelju obitelji, te vjersko-nacionalne blagdane o proslavi 1300. godina kršćanstva u Hrvata: spomendan zavjetne Ninske proslave (2. 9. 1979.), i Solinske proslave: Gospa velikog hrvatskog krsnog zavjeta (12. 9. 1976.), te blagdan sv. Ivana Apostola i Evanđelista (27. 12.).