OBITELJ I LJUDSKA PROKREACIJA

“Nikad kao sada naravna ustanova braka i obitelji nije bila žrtva toliko oštrih napada. Radikalna strujanja donijela su nove modele obitelji”ističe u dokumentu “Obitelj i ljudska prokreacija” koji je 6. lipnja predstavilo Papinsko vijeće za obitelj.

U nekim je slučajevima zakon pozvan ozakoniti oblike zajednice koji destabiliziraju brak i obitelj, u drugim se pak poziva na moral kako bi se opravdale biomedicinske prakse koje razbijaju bračnu zajednicu. Dokument započinje potvrđujući temeljno načelo: samo je obitelj, utemeljena na braku, prikladno mjesto za odgovorno rađanje. Crkva je, dakle, pozvana kršćansko shvaćanje o odgovornome i obiteljskome rađanju iznijeti svim ljudima. “U sadašnjem su kulturnom ozračju dvije najteže prijetnje: čovjek je shaćen kao jedinka – individuum – a manipulacije znanosti i tehnike su samo pokušaji kako bi čovjek proizveo čovjeka. Ako čovjek prisvaja pravo da “stvori” čovjeka, upozorava Papinsko vijeće za obitelj, “time započinje neizbježna težnja prema samouništenju.” “Individualistički poticaji i pobačaj, gdje se jasno očituje pomračenje svakoga odnosa prema Bogu, predstavljaju također prijetnje koje treba zaustaviti.

   Pogrješke muškarca i žene u odnosu na život, prije svega su pogrješke koje pogađaju njihov odnos s Bogom. Zato kršćansko shvaćanje čovjeka treba na krilima razuma i objave letjeti prema sve dubljem razumijevanju njegova otajstva. Siguran put jest nova evangelizacija čovjeka i obitelji. A na tome putu obitelj, Crkva u malome, ima temeljnu zadaću: pojačati vezu među naraštajima, očuvati tradiciju zajednice”, ističe dokument.

Pročelnik Papinskog vijeća za obitelj kardinal Lopez Trujillo u razgovoru za Radio Vatikan istaknuo je kako je cilj dokumenta podsjetiti na ogromno doktrinarno bogatstvo, sa svim pastoralnim obzorjima, promatrati ga u njegovoj cjelini, jer obitelj utemeljena na braku ima dvije zadaće: ona je mjesto potpune, uzajamne ljubavi, te mjesto punoga darivanja, a ta sveukupnost jest apsolutno središnja. “Središnja je jer je riječ o isključivome darivanju, vjernom darivanju, trajnom u vremenu, sve do smrti, otvorenom prema životu. Riječ je, dakle, o integralnoj prokreaciji. Obitelj je mjesto integralne prokreacije, ne samo začeća, premda je i ono nešto predivno; ne samo rađanja, premda je rađanje veličanstven znak. Ona je skup kršćanskoga i ljudskoga odgoja. Čovjek nije proizvod, nije učinak tehnike i znanosti, niti posredovanja koje zamjenjuje odgovornost, veličinu ljudskoga čina ljubavi, a u drugoj vrsti oplodnje nema ljubavi, nema ujedinjenja, ne postaje se jedno tijelo”, upozorio je Trujillo.

kta/ik