Djeca i komunikacijska sredstva: izazov za odgoj

Draga braćo i sestre!

1. Tema 41. svjetskog dana društvenih komunikacija, “Djeca i komunikacijska sredstva: izazov za odgoj” poziva nas na razmišljanje o dva problema osobite važnosti. Jedan je odgoj djece, a drugi – možda manje vidljiv – odgojna uloga medija.

2. Odgoj djece da budu selektivna prilikom korištenja medija odgovornost je roditelja, Crkve i škole. Uloga je roditelja od prvotne važnosti. Oni imaju pravo i obvezu jamčiti razborito korištenje medijima, odgajajući savjest svoje djece kako bi bila u stanju formulirati ispravne i objektivne sudove koji će ih voditi u izboru ili odbacivanju programa koji im se nude (usp. FC, 76). U tom poslu roditelji bi trebali naći ohrabrenje i potporu u školi i župi. 

Izlažući djecu onome što je estetski i moralno najbolje, pomaže im se da razviju svoje mišljenje, razboritost i sposobnost razlikovanja. Ovdje je osobito važno priznati temeljnu vrijednost primjera što ga daju roditelji. Oni trebaju u djeci odgajati osjećaj za lijepo i kulturno. Ljepota je odraz božanskoga, nadahnjuje i oživljuje mladenačka srca i umove, dok ružnoća i vulgarnost imaju deprimirajući utjecaj na njihove stavove i ponašanja. Trebaju djecu odgajati za uporabu slobode. Riječ je o zahtjevnoj odgovornosti. Prečesto se sloboda predstavlja kao neumorna potraga za zadovoljstvima ili novim iskustvima. To je osuda, a ne sloboda! U svjetlu istine, prava sloboda nas poziva da izaberemo, hotimice i svjesno, sve ono što je dobro, istinito i lijepo. Roditelji su čuvari te slobode te tako svoju djecu uvode u duboku radost života.

3. Želja što je roditelji i učitelji duboko osjećaju, da poučavaju djecu putu ljepote, istine i dobra, može biti podržana i od strane medijske industrije. Mediji trebaju promicati temeljno dostojanstvo ljudskoga bića, istinske vrijednosti braka i obiteljskog života. 

Svaka tendencija proizvodnje programa – uključujući i animirane filmove i video igre – koji u ime zabave uzdižu nasilje, odražavaju antisocijalna ponašanja ili vulgariziraju ljudsku spolnost, predstavlja perverziju, a posebice kad su takvi programi namijenjeni djeci i adolescentima. Kako objasniti tu “zabavu” bezbrojnim nevinim mladima koji su u stvarnosti žrtve nasilja, izrabljivanja i zloporaba?

4. Sama Crkva, u svjetlu poruke spasenja što joj je povjerena, ujedno je i učiteljica čovječanstva, te joj je draga svaka prilika da roditeljima, učiteljima, medijskim djelatnicima i mladima ponudi svoju pomoć. Župe i školski programi morali bi danas biti avangarda što se tiče odgoja i medija. Ponajprije, Crkva želi pružiti ono viđenje prema kojemu je ljudsko dostojanstvo središte svake ispravne komunikacije…                      

(Iz pisma pape Benedikt XVI.2007. )