KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE (KKC)

Ukratko

2247“Poštuj svoga oca i svoju majku” (Pnz 5,16; Mk 7,10).
2248 Po četvrtoj zapovijedi Bog je htio da, iza njega, poštujemo roditelje i one koje je za naše dobro zaodjenuo autoritetom.
2249 Ženidbena se zajednica temelji na savezu i privoli supružnika. Ženidba i obitelj usmjereni su dobru supružnika te rađanju i odgoju djece.
2250 “Spas osobe te ljudskog i kršćanskog društva tijesno je povezan sa sretnim stanjem u bračnoj i obiteljskoj zajednici “.[30]
2251 Djeca roditeljima duguju poštovanje, zahvalnost, ispravnu poslušnost i pomoć. Djetinje poštovanje podupire sklad svega obiteljskog života.
2252 Roditelji su prvi odgovorni za odgoj djece u vjeri, u molitvi i svim krepostima. Dužnost im je djeci, koliko je moguće, priskrbiti što iziskuju njihove materijalne i duhovne potrebe.
2253 Roditelji treba da cijene i podupiru zvanje svoje djece. Sebe će podsjećati i djecu učiti da je prvo zvanje kršćana ići za Isusom.
2254 Javna je vlast dužna poštivati osnovna prava ljudske osobe i uvjete za oživotvorenje njezine slobode.
2255 Građani su dužni surađivati s građanskim vlastima u izgradnji društva u duhu istine, pravde, solidarnosti i slobode.
2256 Građanin je u savjesti dužan ne slijediti odredbe građanskih vlasti kad se protive zahtjevima ćudoređa. “Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima” (Dj 5,29).
2257 Svako društvo nadahnjuje svoje prosudbe i ponašanje stanovitim poimanjem čovjeka i njegove sudbine. Bez evanđeoskog svjetla o Bogu i o čovjeku društva lako postaju totalitarna.

[30] II. VATIKANSKI SABOR, Gaudium et spes, 47.

 

4. Četvrta zapovijed

KKC Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Gospodin, Bog tvoj (Izl 20,12).
I bijaše im poslušan (Lk 2,51).
Sam Gospodin Isus istaknuo je važnost te “Božje zapovijedi” (Mk 7,8-13). Apostol uči: “Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer je to pravedno. ‘Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji'” (Ef 6,1-3).[1]
2197 Četvrta zapovijed otvara drugu ploču Zakona. Naznačuje poredak ljubavi. Bog je htio da, iza njega, poštujemo roditelje kojima dugujemo život i koji su nam predali spoznaju o Bogu. Pozvani smo častiti i poštivati sve koje je Bog, za naše dobro, zaodjenuo svojim autoritetom.
2198 Ova zapovijed izrečena je u pozitivnomn obliku, kao dužnost koju treba vršiti. Ona nagovješćuje slijedeće zapovijedi koje izriču posebno poštovanje prema životu, braku, zemaljskim dobrima, riječi. I predstavlja jedan od temelja crkvenoga društvenog nauka.
2199 Četvrta zapovijed izričito se obraća djeci u pogledu odnosa s ocem i majkom, jer je to najopćenitiji odnos. Tiče se također rodbinskih odnosa s članovima obiteljske skupine. Traži iskazivanje časti, ljubavi i priznanja djedovima i precima. Proteže se napokon na dužnosti učenika prema nastavnicima, zaposlenih prema poslodavcima, podložnika prema poglavarima, građana prema domovini, prema javnim službenicima i vladarima.
Ova zapovijed uključuje i podrazumijeva dužnosti roditelja, skrbnika, učitelja, poglavara, načelnika, državnika, svih koji vrše vlast nad drugima ili nad nekom zajednicom osoba.
2200 Obdržavanje četvrte zapovijedi donosi i nagradu: “Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Gospodin, Bog tvoj” (Izl 20,12).[2] Poštivanje te zapovijedi, zajedno s duhovnim plodovima, jamči ovozemne plodove mira i blagostanja. Nasuprot tome, prijestup te zapovijedi povlači za sobom teške nevolje zajednici i ljudima.

[1] Usp. Pnz 5,16. [2] Isto.