KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE (KKC)

Obitelj i Kraljevstvo

2232 Obiteljske veze, premda važne, ipak nisu apsolutne. Što dijete više raste prema vlastitoj zrelosti i ljudskoj i duhovnoj neovisnosti, to biva očitije i snažnije njegovo osebujno zvanje koje dolazi od Boga. Roditelji će takav poziv poštovati i pomagati djecu da mu odgovore i da ga slijede. Treba se uvjeriti da je prvo zvanje kršćana ići za Isusom: [22] “Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan; tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan” (Mt 10,37).
2233 Postati Isusovim učenikom znači prihvatiti poziv i pripasti Božjoj obitelji, provodeći život u skladu s njegovim načinom življenja: “Tko god vrši volju Oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka” (Mt 12,49).
Roditelji će prihvatiti te radosno i zahvalno poštovati ako Gospodin kojemu od njihove djece uputi poziv da ga slijedi u djevičanstvu radi Kraljevstva, u posvećenom životu ili u svećeničkoj službi.

[22] Usp. Mt 16,25.