BOZANIĆ: PIJUNI SE ODRIČU BOGA ZBOG NOVCA

bozani.jpgU svojoj prvoj propovijedi nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije kardinal Josip Bozanić oštro je osudio prevrtljive kršćane.

Laži i obmane
– Pitam se što su i koliko danas dobili oni koji su zanijekali i koji niječu kršćanske vrednote? Što je toliko vrijedno, što ima tako neodoljiv sjaj da se pojedini lako deklariraju kršćanima, ali kada treba štititi kršćanske vrednote koje su univerzalne, kad treba djelovati iz pravednosti, solidarnosti i ljubavi prema bližnjem, opravdavaju se globalnim trendovima kojima se moramo prilagođavati, a u kojima eto, nažalost, ne prolaze kršćanske vrednote, rekao je kardinal Bozanić danas u Blatu na Korčuli, dodajući da su najobičniji pijuni svi oni koji se olako odriču kršćanskih vrijednosti radi moći, novca ili vlasti.

– Kršćanin, istinski vjernik ne sudjeluje u toj igri laži i obmana u kojoj je sve tako namješteno da posljednju riječ ima beznađe – objasnio je Bozanić.

Brak i obitelj
Zatim se kardinal izravno osvrnuo na Zakon o suzbijanju diskriminacije.
– Danas se Crkvi u Hrvatskoj zamjera što glasno govori da društvo treba biti utemeljeno na istini o čovjeku, oslanjajući se pritom na načelo prava svakog čovjeka na život od začeća do naravne smrti; na priznavanje duhovne dimenzije čovjeka u kojoj je ukorijenjeno njegovo neotuđivo dostojanstvo; na poštovanje vjerskoga izbora svakoga pojedinca, u kojemu se očituje neprijeporna ljudska otvorenost transcendentnome, na poštovanje i promicanje braka i obitelji kao stabilne zajednice muškarca i žene koja je otvorena djeci – rekao je Bozanić dodajući da Crkva smatra da je moguće postići konsenzus i s onima koji ne pristajući uz Katoličku crkvu, prihvaćaju glas razuma koji je osjetljiv za norme naravnog zakona.

– Glas ove Crkve i moj glas u njoj ni za kakvu cijenu neće utihnuti kad god se u ovome društvu, u ovoj našoj Hrvatskoj, radi protiv čovjeka, kad se ugrožava opće dobro, kad se ide protiv Boga, zaključio je kardinal Bozanić danas u Blatu na Korčuli.

bozani.jpgU svojoj prvoj propovijedi nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije kardinal Josip Bozanić oštro je osudio prevrtljive kršćane.

Laži i obmane
– Pitam se što su i koliko danas dobili oni koji su zanijekali i koji niječu kršćanske vrednote? Što je toliko vrijedno, što ima tako neodoljiv sjaj da se pojedini lako deklariraju kršćanima, ali kada treba štititi kršćanske vrednote koje su univerzalne, kad treba djelovati iz pravednosti, solidarnosti i ljubavi prema bližnjem, opravdavaju se globalnim trendovima kojima se moramo prilagođavati, a u kojima eto, nažalost, ne prolaze kršćanske vrednote, rekao je kardinal Bozanić danas u Blatu na Korčuli, dodajući da su najobičniji pijuni svi oni koji se olako odriču kršćanskih vrijednosti radi moći, novca ili vlasti.

– Kršćanin, istinski vjernik ne sudjeluje u toj igri laži i obmana u kojoj je sve tako namješteno da posljednju riječ ima beznađe – objasnio je Bozanić.

Brak i obitelj
Zatim se kardinal izravno osvrnuo na Zakon o suzbijanju diskriminacije.
– Danas se Crkvi u Hrvatskoj zamjera što glasno govori da društvo treba biti utemeljeno na istini o čovjeku, oslanjajući se pritom na načelo prava svakog čovjeka na život od začeća do naravne smrti; na priznavanje duhovne dimenzije čovjeka u kojoj je ukorijenjeno njegovo neotuđivo dostojanstvo; na poštovanje vjerskoga izbora svakoga pojedinca, u kojemu se očituje neprijeporna ljudska otvorenost transcendentnome, na poštovanje i promicanje braka i obitelji kao stabilne zajednice muškarca i žene koja je otvorena djeci – rekao je Bozanić dodajući da Crkva smatra da je moguće postići konsenzus i s onima koji ne pristajući uz Katoličku crkvu, prihvaćaju glas razuma koji je osjetljiv za norme naravnog zakona.

– Glas ove Crkve i moj glas u njoj ni za kakvu cijenu neće utihnuti kad god se u ovome društvu, u ovoj našoj Hrvatskoj, radi protiv čovjeka, kad se ugrožava opće dobro, kad se ide protiv Boga, zaključio je kardinal Bozanić danas u Blatu na Korčuli.

About the Author

Leave a Reply