BOŽIĆ I UGROŽENI ČOVJEK

christmas.jpgU sadašnjem povijesnom trenutku u kojem se mnogi ljudi na našim prostorima osjećaju ranjenima, nesigurnima,

christmas.jpgU sadašnjem povijesnom trenutku u kojem se mnogi ljudi na našim prostorima osjećaju ranjenima, nesigurnima, zabrinutima, prestrašenima, sputanima, poniženima,

marginaliziranima i nevoljenima, aktualizacija godišnjeg spomena utjelovljenja, učovječenja Druge božanske osobe može djelovati osobito blagotvorno upravo okrepljujuće i ohrabrujuće te istodobno priziva obnovu čovječnosti. Svima dragi Božić – kao slavlje Božjeg silaska u ljudski rod, odnosno što je pravi Bog postao i pravi čovjek, jedan između nas ljudi – nezaobilazni je i iznimno dragocjeni podsjetnik na veličanstveno ljudsko dostojanstvo svakoga od nas, a također podsjetnik na nužnost poštivanja neprocjenjivoga ljudskog dostojanstva svakoga čovjeka i to bez obzira na sve postojeće razlike među ljudima.

Suvremeno doba, koje bi mnogi željeli proglasiti osobito naprednim, bitno je označeno dosad neviđenim, a često vrlo suptilnim i sofisticiranim, ugrožavanjem dostojanstva konkretnih ljudi. Ako je ikada bilo sumnje, u ovo naše znanstveno doba svima je jasno da ljudski život započinje začećem, a ipak nema volje, ni političke ni čovječne, da se poštuje dostojanstvo novozačetoga ljudskog života te se zakonski uporno nameće tobožnje pravo na uništenje toga ljudskog života. U nekim državama nameće se također tzv. pravo na pomognutu smrt.

Općenito je prihvaćeno da je svaki oblik nasilja – obiteljskog, mladenačkog, navijačkog, državnog represivnog te pogotovo svi oblici kriminala od ucjene do tvarnoga napada – izravan udar na ljudsko dostojanstvo konkretnih osoba. Osobito je tragično ako u takvim nečasnim "rabotama" sudjeluju osobe koje se smatraju vjernicima.

U suvremenom pluralnom društvu više nego ikad u povijesti ljudi su, bili toga svjesni ili ne, izloženi vrlo brojnim i vrlo snažnim ideološkim pritiscima i ponudama koji se nameću sredstvima javnoga priopćivanja, prevladavajućim javnim mnijenjem, trendovima, modama i tobožnjim novim stilovima života, religioznosti i ponašanja. Određeni centri moći, ostvarujući svoje skrivene ciljeve – kao što su profit, iskorjenjivanje ljudi iz obiteljskog, nacionalno-kulturnog i vjerskog identiteta i drugi – iznimno lukavo navode ljude na određena ponašanja koja imaju posljedice duboke, često nezalječive rane, urušavanje ličnosti – jednom riječju gubitak svoga ljudskog dostojanstva. Nikada kao u ovo naše doba nisu bila promicana i forsirana, posebno na suptilne medijske, osobito televizijske, načine životna usmjerenja kao što su: konzumizam, hedonizam, ateizam, scijentizam, individualizam, relativizam, astrologizam i slično, a svima je zajedničko da žele čovjeka na svoj način zarobiti, zloporabiti i kroz prividnu i kratkotrajnu sreću zapravo razoriti.

Isusovo rođenje u krajnjem siromaštvu, nesigurnosti i ljudski gledano nedoličnosti betlehemske staje očit je znak Božjeg ulaska u ljudsku zajednicu na način da Bog bude najbliži onima u ljudskom rodu kojima je najteže, koji su najsiromašniji, najodbačeniji, najponiženiji, najzavedeniji, najpogođeniji, najmarginaliziraniji… Bog utjelovljenjem i učovječenjem svoga Sina baš ugroženima potvrđuje vrijednost njihova ljudskoga
dostojanstva, a svima koji svjesno ili nesvjesno ugrožavaju ljudsko dostojanstvo drugih ljudi otvara oči da nemaju pravo i da ne smiju ponižavati drugoga čovjeka. Svojim rođenjem u liku betlehemskoga djeteta Isus je postao pravi brat baš svakome čovjeku, uzeo je ljudsku narav da bi baš svakome čovjeku omogućio sasvim novu perspektivu ostvarenja ljudskosti i punine života.

Ivan Miklenić, Glas Koncila

About the Author

Leave a Reply