BOG NAM UVIJEK PRUŽA RUKU

biskup_negri.jpgI nama, kao i svetome Petru, koji se pobojao da će se utopiti, Gospodin stalno pruža ruku – rekao je Benedikt XVI. u nedjelju u nagovoru prije molitve ‘Anđeo Gospodnji’, potom je istaknuo kako smo i mi pozvani „svoju ruku pružiti drugima, onima kojima je potrebna". Komentirajući Papine riječi u razgovoru za Radio Vatikan biskup San Marina Luigi Negri rekao je kako su jakom svijetu veoma zahtjevni izazovi. Kršćaninu i čitavoj kršćanskoj zajednici katkada ti izazovi mogu izgledati nepodnošljivima. Ali korijen njihove snage u stvarnosti je slabost naše vjere. To se događa jer se udaljujemo od Krista, Petar tone jer ne vjeruje, a ne zbog jačine valova. Vjerujem da je ovo izvrsna pouka za današnju Crkvu. Crkvi doista prijete stare i nove opasnosti, koje možda nismo očekivali u početku trećega tisućljeća, kada smo se zbog propasti velikih ideologija ponadali trenutku mira. Naprotiv, došla je oluja, po mome mišljenju, teža od velikih ideologija, raširen i prisutan protukršćanski čimbenik. Izazovi služe za učvršćivanje vjere: ako im se suprotstavljamo čvrstom vjerom, onda se i velevali smiruju – rekao je biskup.

Na primjedbu kako je Sveti Otac rekao da se današnja Crkva u brojnim krajevima muči kako bi napredovala, unatoč protivnome vjetru a čini se da je Gospodin veoma daleko, rekao kako su Papine riječi pune svjesnosti, rekao bih, blagotvorne nježnosti za izmučene Crkve u nekim državama na jugoistoku Azije, u Svetoj zemlji, jugoistočnoj Europi, a sada i u Gruziji, gdje se kršćani međusobno ubijaju. Uvjeren sam da je jasno Crkvi da Papa u ovome trenutku uprisutnjuje Krista. U svemu ima i kritične svjesnosti. Patimo i beskorisno je to sakrivati, ali patnja je čimbenik rasta i sazrijevanja ako se svaki dana povjeravamo čvrstoj Kristovoj ruci, koja nas ne ostavlja nego nas kroz teškoće i kušnje vodi prema sazrijevanju vjere i dakle, paradoksalno, a Papa je na to podsjetio, prema sazrijevanju naše misionarske sposobnosti – primijetio je biskup i dodao kako nam Papa svojim učenjem i životom svjedoči da je vjera čin inteligencije i srca. Uvjeren sam da je bitno to što Papa stalno poučava da svoju vjeru otkrijemo kao bitni čimbenik za promjenu mentaliteta i našega čovještva. A Papa je na prošlotjednome susretu sa svećenicima u Bressanoneu rekao kako se mora biti u dodiru sa Svetim Duhom, jer se Duh u nama očituje i preobražava naše čovještvo. Što smo bliži Kristu, više smo ljudi – zaključio je biskup Negri. (kta/rv)

biskup_negri.jpgI nama, kao i svetome Petru, koji se pobojao da će se utopiti, Gospodin stalno pruža ruku – rekao je Benedikt XVI. u nedjelju u nagovoru prije molitve ‘Anđeo Gospodnji’, potom je istaknuo kako smo i mi pozvani „svoju ruku pružiti drugima, onima kojima je potrebna". Komentirajući Papine riječi u razgovoru za Radio Vatikan biskup San Marina Luigi Negri rekao je kako su jakom svijetu veoma zahtjevni izazovi. Kršćaninu i čitavoj kršćanskoj zajednici katkada ti izazovi mogu izgledati nepodnošljivima. Ali korijen njihove snage u stvarnosti je slabost naše vjere. To se događa jer se udaljujemo od Krista, Petar tone jer ne vjeruje, a ne zbog jačine valova. Vjerujem da je ovo izvrsna pouka za današnju Crkvu. Crkvi doista prijete stare i nove opasnosti, koje možda nismo očekivali u početku trećega tisućljeća, kada smo se zbog propasti velikih ideologija ponadali trenutku mira. Naprotiv, došla je oluja, po mome mišljenju, teža od velikih ideologija, raširen i prisutan protukršćanski čimbenik. Izazovi služe za učvršćivanje vjere: ako im se suprotstavljamo čvrstom vjerom, onda se i velevali smiruju – rekao je biskup.

Na primjedbu kako je Sveti Otac rekao da se današnja Crkva u brojnim krajevima muči kako bi napredovala, unatoč protivnome vjetru a čini se da je Gospodin veoma daleko, rekao kako su Papine riječi pune svjesnosti, rekao bih, blagotvorne nježnosti za izmučene Crkve u nekim državama na jugoistoku Azije, u Svetoj zemlji, jugoistočnoj Europi, a sada i u Gruziji, gdje se kršćani međusobno ubijaju. Uvjeren sam da je jasno Crkvi da Papa u ovome trenutku uprisutnjuje Krista. U svemu ima i kritične svjesnosti. Patimo i beskorisno je to sakrivati, ali patnja je čimbenik rasta i sazrijevanja ako se svaki dana povjeravamo čvrstoj Kristovoj ruci, koja nas ne ostavlja nego nas kroz teškoće i kušnje vodi prema sazrijevanju vjere i dakle, paradoksalno, a Papa je na to podsjetio, prema sazrijevanju naše misionarske sposobnosti – primijetio je biskup i dodao kako nam Papa svojim učenjem i životom svjedoči da je vjera čin inteligencije i srca. Uvjeren sam da je bitno to što Papa stalno poučava da svoju vjeru otkrijemo kao bitni čimbenik za promjenu mentaliteta i našega čovještva. A Papa je na prošlotjednome susretu sa svećenicima u Bressanoneu rekao kako se mora biti u dodiru sa Svetim Duhom, jer se Duh u nama očituje i preobražava naše čovještvo. Što smo bliži Kristu, više smo ljudi – zaključio je biskup Negri. (kta/rv)

About the Author

Leave a Reply