BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC

Sutra, 10. 2. 2020., Crkva se posebice spominje velikog blaženika i mučenika katoličke Crkve bl. Alojzija Stepinca. Utecimo mu se u svim potrebama duše i tijela te molimo da nas Duh Božji po njegovu zagovoru uvijek nadahnjuje i vodi, da se Boga nikad ne odričemo i da mu se svim srcem predajemo. Ne zaboravimo njegove riječi nikada: “Kad vam sve uzmu, ostaju vam dvije ruke. Sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači!”

About the Author