BLAGOSLOV POLJA

Orlac, 8. 5. 2022. u 16 sati.

Raštani, 12. 5. 2022. u 16 sati.

Smrčenjaci, 15. 5. 2022. u 10 sati.

Sutina, 15. 5. 2022. u 11 sati.

Masline, 15. 5. 2022. u 11 sati.

Djevojačko groblje 15. 5. 2022. u 12 sati.

Kolenje, 22. 5. 2022. u 10 sati.

Šoinovac, 22. 5. 2022. u 11 sati.

Gorica, 22. 5. 2022. u 12 sati.

About the Author