BLAGOSLOV POLJA

Nedjelja, 7. svibnja 2017.:
– Orlac u 16 sati
Petak, 12. svibnja 2017.:
– Raštani u 16 sati
Nedjelja, 14. svibnja 2017.:
– Smrčenjaci u 10 sati
– Šoinovac u 11 sati
– Djevojačko groblje – sv. Ante u 12 sati
Nedjelja, 21. svibnja 2017.:
– Sutina u 11 sati
Nedjelja, 28. svibnja 2017.:
– Kolenje – Ilići u 10 sati
– Gorica – Cim u 12 sati.

About the Author