BLAŽENI IVAN MERZ

merz.jpg »Katolička vjera je moje životno zvanje«! Ovdje se možete upoznati s kratkom biografijom blaženog Ivana Merza, …

Blaženi Ivan Merz rodio se u Banjoj Luci, 16. XII. 1896. godine. Odgajan je u liberalnoj sredini. Gimnaziju s maturom završava 1914. godine u Banjoj Luci. Po želji roditelja kroz tri mjeseca pohađa Vojnu akademiju, a potom počinje studij u Beču. Prvi svjetski rat prekida mu studij. Mobiliziran je i posla na bojište. Proživljava sve patnje rata na fronti u Italiji od 1916. do 1918. U susretu s trpljenjem doživljava potpuno obraćenje Bogu. Nakon rata, 1919., nastavlja studij književnosti u Beču i potom studira u Parizu na Sorboni i Katoličkom institutu od 1920. do 1922., gdje već provodi svetački život. Iz Pariza piše majci: »Katolička vjera je moje životno zvanje«. Po završetku studija dolazi u Zagreb 1922. i postaje profesor francuskoga jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je 1923. na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom pisanom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce.

 

Svojim apostolskim radom i svojom opsežnom spisateljskom djelatnošću u katoličkom tisku ostavio je dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvor nadahnuća budućim naraštajima. Namjeravao je osnovati svjetovni institut, tj. zajednicu laika koji bi radili za Krista i Crkvu. Nakon njegove smrti ovu je zamisao po njegovu nadahnuću djelomično ostvarila Marica Stanković, osnovavši žensku Zajednicu Suradnica Krista Kralja, kao prvi laički institut Bogu posvećenih osoba u Hrvatskoj. Bio je čovjek žive vjere, iskrene molitve, samoodricanja, dnevne Pričesti, adoracije, predanog trpljenja, široke naobrazbe, bliz ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Na samrti je prikazao Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež. Umro je u Zagrebu, 10. svibnja 1928. u 32. godini, na glasu svetosti. Njegov svetački primjer i žrtva života donijeli su obilne plodove, jer su mnogi mladi nastavili ostvarivati njegovu duhovnu baštinu kako to svjedoči i natpis s vijenca koji su mu mladi postavili na grob: »HVALA TI, ORLE KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K SUNCU«. Grob mu se nalazi u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih šest godina života svakodnevno dolazio na sv. Misu i sv. Pričest. Brojne milosti i uslišanja dogodile su se po njegovu zagovoru.

 

Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim u Banjoj Luci 22. lipnja 2003., i postavio ga je, posebice mladima i vjernicima laicima za uzor kršćanskog života. Na beatifikaciji bl. Ivana Merza Sveti Otac Ivan Pavao II. rekao je i ove riječi: »Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti… On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima… Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas!«

 

 LITANIJE BLAŽENOG IVANA MERZA


Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Blaženi Ivane, svjetlo s neba, moli za nas 
Vitezu Božji, moli za nas
Vitezu Krista Kralja, moli za nas
Vitezu Srca Isusova, moli za nas
Revni štovatelju Euharistije, moli za nas
Poslušni i vjerni sine Crkve Katoličke, moli za nas
Iskreni ljubitelju Svetoga Oca, moli za nas,
Odani poštovatelju crkvene hijerarhije, moli za nas
Marni provoditelju crkvenog učenja, moli za nas
Čisti sine Blažene Djevice, moli za nas
Molitelju Gospine krunice, moli za nas

Novi čovječe u Kristu, moli za nas

Proroče Božji, moli za nas 

Katolički mužu, moli za nas

Blaženi Ivane, heroju ljubavi, moli za nas 
Božja umjetnino, moli za nas
Dive duha, moli za nas
Remek-djelo Duha Svetog, moli za nas
Čudo milosti Božje, moli za nas
Velika liturgijska dušo, moli za nas 
Apostolska dušo, moli za nas
Apostole vedrine, moli za nas 
Apostole mladeži, moli za nas
Vitezu ženske časti, moli za nas 
Borče s bijelih planina, moli za nas 

Blaženi Ivane, uzore borbe protiv grijeha, moli za nas
Uzore svladavanja i askeze, moli za nas
Uzore rasta u svetosti, moli za nas
Uzore modernog katolika, moli za nas 
Uzore katoličkih intelektualaca, moli za nas
Strpljivi nositelju križa, moli za nas
Punino kršćanske zrelosti, moli za nas
Putokazu suvremenog naraštaja, moli za nas
Blaženi Ivane, pute naših dana, moli za nas
Svjedoče, zaštitniče i naš suputniče, moli za nas
Brate Ivane, moli za nas 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se!
Bože, naš Oče, blaženi je Ivan, vjeran krsnome pozivu na svetost, revno 
radio na odgoju mladeži u vjeri i kršćanskome životu. Udijeli i nama da, 
ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro 
nastavimo navješćivati Evanđelje i za nj svjedočiti. Po Kristu Gospodinu 
našemu. Amen.

MOLITVE ZA ZAGOVOR BL. IVANA MERZA

1. Molitva

Gospode Isuse Kriste, koji si, kako se ufamo, dušu vjernoga službenika 
svoga Ivana učinio dionikom života presvetoga Trojstva u nebeskoj slavi, 
molimo, da po njegovu primjeru, a po zagovoru svetog Ivana, apostola i 
evanđeliste, u nerazrješivoj zajednici sa svetom Katoličkom Crkvom i 
rimskim Papom živimo, radimo i trpimo za slavu i proširenje kraljevstva 
tvoga, koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, 
po sve vijeke vjekova. Amen.


2. Molitva

Svemogući vječni Bože, u Ivanu Merzu dao si nam 
divan primjer vjere i ljubavi prema Kristu i Crkvi. U svom kratkom životu 
Ivan je uz pomoć Tvoje milosti postigao mnoge vrline i potaknuo nas da 
nasljedujemo njegovu predanost u Tvoju svetu volju, strpljivost u 
podnašanju križeva svakodnevnog života, te nesebičnu ljubav prema 
bližnjemu. Njegov neumorni rad za proširenje Kristova Kraljevstva u dušama 
mladih mnoge je priveo Tebi koji jedini daješ čovjeku pravi smisao života. 
Uvjereni da Ti je Ivan svojim svetim životom omilio, molimo Te da ga se 
udostojiš proslaviti čašću oltara kako bi njegov primjer pomogao ljudima na 
putovanju prema nebeskoj domovini. Udijeli nam milost da nasljedujemo 
čvrstoću njegove vjere, nesebičnost njegove ljubavi, te apostolsku revnost 
da se tako približimo idealu kršćanske savršenosti koji nam je on svojim 
životom pokazao. Njegovim zagovorom udijeli mi posebnu milost za koju te 
sada molim…. ako je to na korist mojoj duši, a Tebi na slavu. Po Kristu 
Gospodinu našemu. Amen! 

 3. Molitva

Svemogući vječni Bože, u Ivanu Merzu dao si nam divan uzor kršćanskih 
vrlina. Svojim svetim životom on nam je pokazao kako se uz pomoć Tvoje 
milosti i u laičkom staležu može postići svetost života. Pomozi nam da 
ohrabreni njegovom ljubavlju prema Kristu i Crkvi idemo putem svetosti i 
nasljedujemo njegovu apostolsku revnost u širenju Tvoga Kraljevstva. Po 
njegovu zagovoru udijeli mi posebnu milost za koju te sada molim… ako je 
to na korist mome vječnom spasenju, a Tebi na slavu. Po Kristu Gospodinu 
našemu. Amen!

merz.jpg

About the Author

Leave a Reply