pravoslavci.jpgRuska pravoslavna Crkva žestoko je reagirala na odluku Anglikanske crkve da dopusti ređenje žena za biskupe. Tom je odlukom, rekao je glasnogovornik Moskovskog patrijarhata Igor Vyjanov u izjavi za međunarodnu rusku informativnu agenciju "Novosti", zadan težak udarac čitavoj anglikanskoj zajednici jer otkriva proturječnosti koje postoje u njezinu krilu. Upozoravajući na "radikalni liberalizam" koji prevladava u anglikanskom svijetu, predstavnik Ruskog patrijarhata ističe također činjenicu da se tom odlukom Engleska crkva udaljava od apostolske tradicije i time postavlja prepreku dijalogu među Crkvama. Ta tradicija, objasnio je Vyjanov, ima duboke korijene i duboki teološki smisao koji se ne smije svesti na pitanja društvenog reda, a poglavito se ne smije zaključiti kako su prethodni naraštaji nisu voljeli ili poštivali žene. (kta/ika)

pravoslavci.jpgRuska pravoslavna Crkva žestoko je reagirala na odluku Anglikanske crkve da dopusti ređenje žena za biskupe. Tom je odlukom, rekao je glasnogovornik Moskovskog patrijarhata Igor Vyjanov u izjavi za međunarodnu rusku informativnu agenciju "Novosti", zadan težak udarac čitavoj anglikanskoj zajednici jer otkriva proturječnosti koje postoje u njezinu krilu. Upozoravajući na "radikalni liberalizam" koji prevladava u anglikanskom svijetu, predstavnik Ruskog patrijarhata ističe također činjenicu da se tom odlukom Engleska crkva udaljava od apostolske tradicije i time postavlja prepreku dijalogu među Crkvama. Ta tradicija, objasnio je Vyjanov, ima duboke korijene i duboki teološki smisao koji se ne smije svesti na pitanja društvenog reda, a poglavito se ne smije zaključiti kako su prethodni naraštaji nisu voljeli ili poštivali žene. (kta/ika)