BISKUP U POHODU ŽUPI PRNJAVOR

biskup_ratko.jpgNa svršetku 43. zasjedanja BK BiH, održanoga u Banjoj Luci, 11.-12. srpnja 2008., u nedjelju, 13. srpnja, na poziv msgr. Vlade Lukende, župnika u Prnjavoru, biskup Ratko Perić iz Mostara došao je u pohod toj župi zajedno s Draženom Mirčićem, Varešakom, bogoslovom, koji se sprema za đakonsko ređenje idućega mjeseca za banjalučku biskupiju. Biskup Perić je najprije sa župnikom Lukendom u župnoj crkvi sv. Ante Padovanskoga u Prnjavoru slavio sv. Misu u 9,00 sati, a potom u 11,00 sati u filijalnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Štivoru.
U matičnoj crkvi župnik Lukenda je zajedno sa župljanima izrazio biskupu Periću dobrodošlicu. Župni je zbor odmah od početka svojom pjesmom nagovijestio da će biti svečano i radosno slavlje. Biskup Perić je u propovijedi govorio na evanđeosku temu o božanskom sijaču Isusu i o božanskom sjemenu, Riječi njegovoj, koja se već dvije tisuće godine sije i po ovim našim prostorima. „Iako je svako zrno jedro i zdravo, ipak, prema prispodobi: jednomu je – na žalost – sudbina da ga ‘ptice poćukaju’, drugomu da ga uguši ovosvjetsko šuplje šiblje koje bolje raste od pitoma zrnja, trećemu da mu plitka zemlja ne omogući rasta, ali – Bogu hvala – svako se četvrto zrno primi, razraste i donese po 30 ili 60 ili čak 100 novih punih zrna. Kao da nam Krist kaže da se od ono četvero krštenika jedno normalno i zdravo kršćanski razvije, da se od ono četvero krizmanika jedno svojski zauzme za suradnju s darovima Duha Svetoga, da se od ono četvero polaznika u sjemenište ili u samostan jedno primi i donese kakav takav plod u Crkvi Božjoj,“ kazao je biskup Perić.        
U filijalnoj crkvi u Štivoru župljani su sa župnikom Lukendom pozdravili biskupa Perića koji je prvi put u njihovu mjestu. Pod sv. Misom, iz poštovanja prema talijanskim vjernicima podrijetlom iz Sjeverne Italije, molilo se Vjerovanje i Očenaš na talijanskom jeziku. U svojoj homiliji biskup je govorio o vjerskoj istini koju je sv. Pavao prenio u drugom čitanju Poslanice Rimljanima: „Sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama“. „Ni sva stradanja, pljačkanja i raseljenja; ni sve muke, bolesti i progoni ne mogu nas odvojiti od ljubavi Kristove! I sve će jednoga dana zadobiti svoju vječnu plaću na nebesima“, istaknuo je biskup Perić.
Biskupu Periću je bilo ugodno čuti, nakon sv. Mise pred crkvom, kako ima vrlo uspješnih vjernika koji na svojim imanjima mogu proizvesti i po više tona pšenice i kukuruza. A i vinogradi donose svoju ljetinu. Pa radinima i ne pada na pamet bježati iz ovoga plodnoga kraja.
Na povratku u Prnjavor župnik Lukenda je pokazao biskupu Periću „njemačko groblje“ nekadašnje župe Šibovske, koje je nestalo za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Na groblju je pokopan don Ivan Marić, župnik 1933.-35. Zatim su se svratili u „talijansko“ groblje gdje je vrlo ukusna crkvica u dovršenju. „Hajde, župniče, reci biskupu Franji da ovu crkvicu posveti u čast sv. Pavla u ovoj Pavlovoj godini!“ sugerirao je biskup Perić župniku Lukedni.  
Župa Prnjavor, osnovana 1891. godine, doživljavala je u ovih 117 godina promjenljiva razdoblja burna razvoja i razorne bure. U početku odcijepljena od župe Kulaši (Popovići), kako je sve detaljno i kronološki prikazao dr. Anto Orlovac, generalni vikar, na temelju župnih matica i kronika u monografiji „Rimokatolička župa sv. Ante Padovanskoga u Prnjavoru nekoć i danas“, 2006. godine, župa je Prnjavor započela sa 264 vjernika da bi se 1900. godine povećala na 3.743 katolika. Od tada od te matične župe u roku od 20 godina, povećanjem stanovnika, osobito Poljaka, nastalo je čak sedam novih župa: Novi Martinac, Rakovac, Devetina, Stara Dubrava, Gumjera, Šibovska i Kunova. I sve su te župe živjele do 1946., kada su opet nestale, crkve i crkvene zgrade srušene, osim spomenute filijale Štivor. Uoči rata, 1939. župa je prnjavorska brojila 3.340 katolika, pedeset godina kasnije, prigodom 100. obljetnice župe, 1991. godine: 1703 župljanina, a danas oko 450 vjernika. Za sljedeću nedjelju župnik je Lukenda najavio sv. krizmu i dolazak biskupa dr. Franje Komarice u Prnjavor. 
„I unatoč ovakvim gorkim brojkama, apostol Pavao, kojemu slavimo svetačko ime i proučavamo biblijske spise kroz cijelu ovu njegovu Godinu, pruža veliku nadu i svojim zagovorom i Božjom istinom: Sve patnje ovoga vremena… „, rekao je biskup Perić.

biskup_ratko.jpgNa svršetku 43. zasjedanja BK BiH, održanoga u Banjoj Luci, 11.-12. srpnja 2008., u nedjelju, 13. srpnja, na poziv msgr. Vlade Lukende, župnika u Prnjavoru, biskup Ratko Perić iz Mostara došao je u pohod toj župi zajedno s Draženom Mirčićem, Varešakom, bogoslovom, koji se sprema za đakonsko ređenje idućega mjeseca za banjalučku biskupiju. Biskup Perić je najprije sa župnikom Lukendom u župnoj crkvi sv. Ante Padovanskoga u Prnjavoru slavio sv. Misu u 9,00 sati, a potom u 11,00 sati u filijalnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Štivoru.
U matičnoj crkvi župnik Lukenda je zajedno sa župljanima izrazio biskupu Periću dobrodošlicu. Župni je zbor odmah od početka svojom pjesmom nagovijestio da će biti svečano i radosno slavlje. Biskup Perić je u propovijedi govorio na evanđeosku temu o božanskom sijaču Isusu i o božanskom sjemenu, Riječi njegovoj, koja se već dvije tisuće godine sije i po ovim našim prostorima. „Iako je svako zrno jedro i zdravo, ipak, prema prispodobi: jednomu je – na žalost – sudbina da ga ‘ptice poćukaju’, drugomu da ga uguši ovosvjetsko šuplje šiblje koje bolje raste od pitoma zrnja, trećemu da mu plitka zemlja ne omogući rasta, ali – Bogu hvala – svako se četvrto zrno primi, razraste i donese po 30 ili 60 ili čak 100 novih punih zrna. Kao da nam Krist kaže da se od ono četvero krštenika jedno normalno i zdravo kršćanski razvije, da se od ono četvero krizmanika jedno svojski zauzme za suradnju s darovima Duha Svetoga, da se od ono četvero polaznika u sjemenište ili u samostan jedno primi i donese kakav takav plod u Crkvi Božjoj,“ kazao je biskup Perić.        
U filijalnoj crkvi u Štivoru župljani su sa župnikom Lukendom pozdravili biskupa Perića koji je prvi put u njihovu mjestu. Pod sv. Misom, iz poštovanja prema talijanskim vjernicima podrijetlom iz Sjeverne Italije, molilo se Vjerovanje i Očenaš na talijanskom jeziku. U svojoj homiliji biskup je govorio o vjerskoj istini koju je sv. Pavao prenio u drugom čitanju Poslanice Rimljanima: „Sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama“. „Ni sva stradanja, pljačkanja i raseljenja; ni sve muke, bolesti i progoni ne mogu nas odvojiti od ljubavi Kristove! I sve će jednoga dana zadobiti svoju vječnu plaću na nebesima“, istaknuo je biskup Perić.
Biskupu Periću je bilo ugodno čuti, nakon sv. Mise pred crkvom, kako ima vrlo uspješnih vjernika koji na svojim imanjima mogu proizvesti i po više tona pšenice i kukuruza. A i vinogradi donose svoju ljetinu. Pa radinima i ne pada na pamet bježati iz ovoga plodnoga kraja.
Na povratku u Prnjavor župnik Lukenda je pokazao biskupu Periću „njemačko groblje“ nekadašnje župe Šibovske, koje je nestalo za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Na groblju je pokopan don Ivan Marić, župnik 1933.-35. Zatim su se svratili u „talijansko“ groblje gdje je vrlo ukusna crkvica u dovršenju. „Hajde, župniče, reci biskupu Franji da ovu crkvicu posveti u čast sv. Pavla u ovoj Pavlovoj godini!“ sugerirao je biskup Perić župniku Lukedni.  
Župa Prnjavor, osnovana 1891. godine, doživljavala je u ovih 117 godina promjenljiva razdoblja burna razvoja i razorne bure. U početku odcijepljena od župe Kulaši (Popovići), kako je sve detaljno i kronološki prikazao dr. Anto Orlovac, generalni vikar, na temelju župnih matica i kronika u monografiji „Rimokatolička župa sv. Ante Padovanskoga u Prnjavoru nekoć i danas“, 2006. godine, župa je Prnjavor započela sa 264 vjernika da bi se 1900. godine povećala na 3.743 katolika. Od tada od te matične župe u roku od 20 godina, povećanjem stanovnika, osobito Poljaka, nastalo je čak sedam novih župa: Novi Martinac, Rakovac, Devetina, Stara Dubrava, Gumjera, Šibovska i Kunova. I sve su te župe živjele do 1946., kada su opet nestale, crkve i crkvene zgrade srušene, osim spomenute filijale Štivor. Uoči rata, 1939. župa je prnjavorska brojila 3.340 katolika, pedeset godina kasnije, prigodom 100. obljetnice župe, 1991. godine: 1703 župljanina, a danas oko 450 vjernika. Za sljedeću nedjelju župnik je Lukenda najavio sv. krizmu i dolazak biskupa dr. Franje Komarice u Prnjavor. 
„I unatoč ovakvim gorkim brojkama, apostol Pavao, kojemu slavimo svetačko ime i proučavamo biblijske spise kroz cijelu ovu njegovu Godinu, pruža veliku nadu i svojim zagovorom i Božjom istinom: Sve patnje ovoga vremena… „, rekao je biskup Perić.
About the Author

Leave a Reply