Crkveni brak sklopili su Mario Anđelić, sin Drage i Danice r. Rozić i Mirjana Jurić, kći +Vjekoslava Viktora i Danice r. Komadina. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 31. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!