+ANĐA MARKOVIĆ

U petak, 17. 1. 2020., preminula je Anđa Marković. Anđa se rodila u Konjicu, 12. 6. 1946. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je u groblju Masline, 19. 1. 2020.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author