Župa/Župni ured/Župna obavijest/ADVENTSKA PREDAVANJA O DEKALOGU
ADVENTSKA PREDAVANJA O DEKALOGU

Ove godine u došašću, kao duhovna priprema za Božić, u našoj župi održala su se tri predavanja na temu prve tri Božje zapovijedi. Predavač je bio don Zvonimir Rezo, đakon naše župe.

Prvo je predavanje imalo naslov "Moj Bog - naš Bog" te je obrađena prva Božja zapovijed. Kako ljubiti Boga iznad svega, koliko je njegova ljubav za nas neograničena i neiscrpna te kako Boga staviti na prvo mjesto u svome životu samo su neka od pitanja na koje smo dobili odgovor. Drugo predavanje na temu "Ja sam" bilo je posvećeno drugoj Božjoj zapovijedi, uvredi Božjeg imena i nepoštovanju našeg Stvoritelja u kojemo smo otkrili što znači svetost Božjeg Imena kao i sami pojam termina "sveto". Posljednje predavanje u ovome došašću održano je na temu "Dan D", dies Domini, Dan Gospodnji. Stavljen je naglasak na važnost nedjeljne svete Mise te istinsko shvaćanje liturgije kao dara Božjeg nama i komadića nebesa kojeg ovdje na Zemlji imamo, a ne "magijskog rituala" koji je čovjeku često postao samo pusta navika i tradicija.

Hvala don Zvonimiru na ova tri predavanja koja su nas uistinu mogla poučiti pravome shvaćanju prve ploče Dekaloga te nas ujedno i pripremiti za nadolazeći Božić. Ostalih sedam zapovijedi bit će obrađeno kroz korizmu, kao način priprave za Uskrs. Upijajmo savjete kako biti uzoran kršćanin u današnjemu svijetu i kako dostojno slijediti zapovijedi Božje.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO