9. 8. 2020.

Crkveni brak žele sklopiti:

  • Dario Rozić, sin Nikole i Ljiljanke r. Vučić, župa sv. Mateja i Petra Musa, kći Slavena i Sanje r. Primorac, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 15. 8. 2020.
  • Mario Zovko, sin Zvonimira i Snježane r. Anić, naša župa i Andrea Ćavar, kći Mirka i Zdravke r. Galić, župa Široki Brijeg. Vjenčanje je predviđeno u župi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu, 16. 8. 2020.
    Ako netko znade za kakvu ženidbenu zapreku dužan je reći u uredu. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova.
About the Author