9. – 15. travnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA

 

Ponedjeljak, 9. travnja – BLAGOVIJEST

7 –  Supruga Marija za +ANTU i sve ++ iz  ob. Krešić i Ravlić

7 –  Zora Buconjić i dj. za +TOMISLAVA

8 – Na nakanu župe

18 –  Ob. za +DRAGUTINA Kokića (1. g.)

18 –  Kćeri Mira i Vera za +rod. ANU i FILIPA,  sestre IVU i FILU, braću IVANA  i  KREŠU te JANJU Kordić

 

 

Utorak, 10. travnja 

7 –  Pavo Raguž za +rod. ANICU i MATU,  sestru LJUBICU te ost. ++ iz ob.

7 –  Iva Krtalić za +rod. ANICU i JOZU te  brata ZDRAVKA

18 –  Antonija Kordić i dj. za +IVANA

 

 

Srijeda, 11. travnja 

7 –  Bruna za +majku ANKU Azinović

7 –  Vinko Skoko za +BOŽU i TROJKU  Skoko

18 –  Ljubica Skender za +sina ROBERTA,  supruga TOMISLAVA i ost. ++ iz ob.  Skender

 

 

Četvrtak, 12. travnja 

7 –  Suprug Jozo Šaravanja i ob. za  +MARU

7 –  Žarko i Radica Rezić za sve ++ iz ob.  Rezić i Zeljko

18 –  Obitelj za +rod. ILKU i MARKA, brata  IVANA, sestru ANICU te ost. ++ iz ob.  Lasić i Ljubić

 

 

Petak, 13. travnja 

7 –  Kćerke Silvija i Marija za +oca DRAGU  Grgića (1. g.)

7 –  Krešo Grubišić za sve svoje ++

18 –  Ratko Capuder i ob. za +rod.  RUDOLFA i BRANKU

 

 

Subota, 14. travnja 

7 –  Ruža Majić i dj. za +SLAVKA i ost. ++  iz ob. Gašić i Majić

7 –  Prijatelji i kolege s Radio postaje  Mostar za +IVANA Ćubelu – Ćubija

8 –  Obitelj za +LJUBICU i ANTU

18 –  Vlatko Šarac i dj. za +ANU

 

 

Nedjelja, 15. travnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati 

About the Author