8. – 14. siječnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA
 
 
Ponedjeljak, 8. siječnja 
7 –  Jelka Pandža za +supruga  VIKTORA, svekra ANTU, svekrvu  ANICU te zeta JAKOVA
7 –  Djeca za +STANKA i ŠIMU Krezić  te sve ++ iz ob. Krezić i Miloš
18 –  Ljiljana Andrić za +rod. ANU i ILIJU  Jurić te sve ++ iz ob. Jurić
 
 
Utorak, 9. siječnja
7 –  Ilija Krešić za +rod. CVIJETU i  JOZU, brata ANTU te ost. ++ iz ob.
7 –  Nela Raspudić za +majku MIRU i  sestru VESNU Jurić
18 –  Ob. za +DARINKU i TOMISLAVA  Klarića
 
 
Srijeda, 10. siječnja
7 –  Krunoslav Arapović za +oca  VLADU, strica SLAVU i ost. ++
7 –  Iva Drinovac za +rod. KATU i  FRANU, brata JAKOVA Bagarića,  stričevku ANICU Galešić, svekra  MARTINA, svekrvu ŠIMU, djevera  ANTU Drinovca
18 –  Kći Monika i ob. za +majku NADU  Stanić
 
 
Četvrtak, 11. siječnja
7 –  Tomislav Škrobo za +majku ANICU
7 –  Djeca za +rod. ILIJU i DRINU  Krezić te brata NIKOLU
18 –  Anđelka Lovrić i ob. za +rod. MATU  i ANICU, sestru LJUBICU te sestrića  MARKA
 
 
Petak, 12. siječnja
7 –  Jozo i Anica Bagarić za +rod. PETRA  i BARU te LUCIJU i JOZU Buljan
7 –  Draženko Marić za +PETRA,  JURKU, ILKU, FILIPA i ANDRIJU
18 –  Ob. za +rod. IVU (1. g.) i DRAGU (m.)  Marijanovića
 
 
Subota, 13. siječnja
7 –  Sestre Draga i Anka za +MILU Glavinu
7 –  Sestra Nevenka za +MLADENA Crnjca  (g.), rod. MIRKA i MILICU, svekra  DRAGANA, svekrvu LJILJU Penavić  te ost. ++ iz ob.
18 –  Sin Dragan i ob. za +PETRA Vasilja 
(1. g.)
 
 
Nedjelja, 14. siječnja
Svete mise: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
 
About the Author