8. – 14. lipnja 2015.

Ponedjeljak, 8. lipnja

7 – Neda Zelenika i dj. za +supruga MILENKA (10. g.)

7 – Renata Bevanda za +MIRU (MICU) i MATU (MATUKA) Bevandu

18 – Ivan Čović za +majku ANU (1. g.)

Utorak, 9. lipnja

7 – Zora Kvesić za +oca MARIJANA

7 – Mila Miličević za +JANJU i MARIJA Oreča

18 – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka NIKU Skendera

Srijeda, 10. lipnja

7 – Prijateljica Marina za +MARIJU Kozarić

7 – Ob. Ravlić za +rod. ILKANA i IVU, brata DRAGU i zeta LJUBU

18 – Ob. Šušac za +rod. JANJU, TOMISLAVA i MARU te ost. ++ iz ob. Šušac i Marijanović

Četvrtak, 11. lipnja

7 – Krešo Damjanović i ob. za +rod. KARLA i BOŽICU te ost. ++ iz ob. Damjanović

7 – Nikola i Mara Raguž za +rod. MATU i ANICU, sestru LJUBICU, sestrića MARKA, rod. JURU i IVU, braću ILIJA i IVANA, sestru RADOSLAVU, bratića TOMISLAVA, nevjestu DRAGICU, zeta ANTU, bake, djedove i ost. ++ iz ob. Raguž, Dragičević i Vukšić

18 – Marina Ćurković za +JOSIPA i DRAGANA

Petak, 12. lipnja

7 – Supruga i dj. za +BOŽU Gilju

7 – Kći Branka Grubišić za +majku ANĐU

8 – Na nakanu župe

18 – Ljilja Buhač i dj. za +supruga ZDRAVKA (branitelj, 22. g. )

Subota, 13. lipnja

7 – Supruga Davorka i kći Nataša za +JOSIPA (branitelj)

8 – Supruga Vida Brkić za +supurga ANTU i sve ++ iz ob. Miloš i Brkić 18 – Misa za poginule branitelje na Sutini i Uborku

Nedjelja, 14. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author