17. – 23. rujna 2017.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 18. rujna

7 – Dragan i Josipa Ćorić za +rod. te sve ++ iz ob.

7 – Slavica i Katica za +rod. IVANA i MATIJU Dodig, tetku DANICU, ujku IVICU te sve ++ iz ob. Černi i Moc

18 – Stanka Krtalić i ob. za +supr. KREŠIMIRA, sestru FRANCISKU, rod. MATU i DANICU te sve ++ iz ob. Krtalić i Šunjić

 

Utorak, 19. rujna

7 – Ob. Leženić za +PETRU i sve ++ iz ob. Leženić i Horvat

7 – Ob. za ++ iz ob. Kamenčić i Suljuzović

18 – Jozo i Manda Bulić za ++ iz ob. Bulić i Barbarić te za +LUCU Muselimović

 

Srijeda, 20. rujna

7 – Ob. Arapović za +MARKA, IVANA i ost. ++ iz ob.

7 – Suprug Nikola za +STOJU Pervan

18 – Mira Bilić za +supr. MARKA, sina MIROSLAVA, kuma DRAGANA, svekra PERU i svekrvu MATIJU

 

Četvrtak, 21. rujna

7 – Ruža Alilović za +supruga ANTU te svoje i njegove roditelje

7 – Boris Kordić za +VESNU Kordić

18 – Ob. za +MARICU Knezović – Ereš (1. g.)

 

Petak, 22. rujna

7 – Zdenka Pehar za +MILKU Lovrić (8. g.)

7 – Kći Nikolina i supruga Branka za +VLADIMIRA Matijevića

18 – Ivica Grubišić za +rod. JOZU i MARICU

18.30 – Vjenčanje: Maslać – Soldo

 

Subota, 23. rujna

7 – Ivanka i Mijo Anđelić za +sina DRAŽENA, rod. VINKA i DRAGICU, ANTU i LJUBICU te tetku JANJU

7 – Dane Rozić za +rod. VIDANA i IVU, djeda i baku, brata ANDRIJU te sve ++ iz ob.

18 – Supruga Slavka i dj. za +MARKA Čaglja

 

Nedjelja, 24. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

 

About the Author