7. – 13. siječnja

RASPORED SVETIH MISA


Ponedjeljak, 7. siječnja
7 – Za + STANKA i ŠIMU Krezić te sve ++ iz ob. Krezić i Miloš
7 – Za + IVU i JOZU Cvitanovića
18 – Za + DRAGICU, MIRU, ŠIMU i JOZU Raspudića


Utorak, 8. siječnja
7 – Za + ANTUNA Glasa
7 – Za + MIJU iMARU Jurić
18 – Za + RUŽU Brekalo


Srijeda, 9. siječnja
7 – Za + MIRU Raspudić i VESNU Jurić
7 – Za + DARINKU i TOMISLAVA Klarića
18 – Za + ALBERTA Maja (1. g.)


Četvrtak, 10. siječnja
7 – Za + FRANU, KATU i JAKOVA Bagarića, ANICU Galešić, MARTINA, ŠIMU i ANTU Drinovca te ost. ++
7 – Za + JOZU, CVIJETU i ANTU Krešića te ost. ++ iz ob.
18 – Za + MATU i ANICU Raguž te MARKA i LJUBICU Marić


Petak, 11. siječnja
7 – Za + IVANA i MATU Tomičića
7 – Za + ANICU Škrobo
18 – Za + MATIJU Ljubenović (1. g.)


Subota, 12. siječnja
7 – Za + ZDENKU i ANDRIJU Pehara
7 – Za sve ++ iz ob. Mijatović i Mlinarević
18 – Za + ILKU Drmać (1. g.)


Nedjelja, 13. siječnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author