7. – 13. kolovoza 2016.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 8. kolovoza
7 – Ljubica i dj. za +supruga MARKA Ivankovića, brata MARINKA, rod. ANDRIJU i RUŽU Ćavar, svekra JOZU, svekrvu ANDRU, zaovu SLAVKU i ost. ++ iz ob. Ćavar i Ivanković
20 – Kći za +rod. PETRA i STANU, bratića PETRA i sve ++ iz ob. Mateljak

 

Utorak, 9. kolovoza
7 – Sinovi Branko i Željko Bandić s ob. za +rod. ANDRIJU i MILU
20 – Ruža Milićević za +supruga ANDRIJU, sestru PAVU Stipanović i ost. ++ iz ob. Miličević, Stipanović i Soldo

 

Srijeda, 10. kolovoza
7 – Djeca za +ANTU Karačića
20 – Teofil Peršić i ob. za +ANDRIJU i OLGU, ŠIMU i MARU Lukić i sve ++

 

Četvrtak, 11. kolovoza
7 – Supruga Mira Miketek za +JOSIPA, rod. ŠĆEPU i MARU, svekrva SLAVKA , svekrvu MARIJU i kćerku LIDIJU
20 – Obitelj za +NATAŠU Vujević (1. g.)

 

Petak, 12. kolovoza
7 – Ob. Banović za +BOSILJKU Banović i MARIJU Srpak
20 – Ljubica Petković za +rod. STJEPANA i ANICU Bušić, supruga ZVONKU, zaovu ZLATKU, BLAGOJA Kozarovskog i ost. ++

 

Subota, 13. kolovoza
7 – Ob. Lukić za +LUKU, CVIJU, JOZU i IVICU
20 – Supruga Slavka Šimunović i djeca za +MIROSLAVA i svekrvu MILKU

 

Nedjelja, 14. kolovoza
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

About the Author