6. – 12. studenog 2017.

RASPORED  SVETIH  MISA
 
 
Ponedjeljak, 6. studenoga
7 –  Žarko i Zdenka za +rod. PERU  i DRAGICU, GRGU i BLAGICU, brata  MILENKA, sestre ANICU, IVU i  SLAVU te sve ++ iz ob. Marić i Ljubić
7 –  Zora Čerkez za +rod. ILIJU i VIDU,  sestru MARINU i ujku FRANJU
18 –  Sandra Pandža i dj. za +supruga  DAMIRA Pandžu
 
 
Utorak,  7. studenoga
7 –  Nikola i Srebrenka Tomić za svoje ++
7 –  Dobrila Peternel za sve svoje ++
18 –  Ob. za +ŽARKA Brkića i sve ++ iz  ob. Brkić i Šimović
 
 
Srijeda, 8. studenoga
7 –  Zdenka Blažević i dj. za +MARIJANA  Blaževića i ost. ++ iz ob. Blažević i  Primorac
7 –  Sin Mario i nevjesta Ljilja za +rod.  IVANA i KATU Martinac
18 –  Marica Banović za +kćerku IVANKU  (g.) i supruga ANTU
 
 
Četvrtak, 9. studenoga
7 –  Željka Bošnjak za +rod. IVANA i  SLAVKU, brata SLAVKA Kožula te  kćer SNJEŽANU Rezić
7 –  Anka Dundović za +supruga GRGU  i njegove rod. te sve ++ iz ob.  Dundović i Novak
18 –  Djeca za +rod. IVANA i VIDU Kordić  te ost. ++ iz ob. Kordić i Leko
 
 
Petak, 10. studenoga
7 –  Ob. za +IVU i IVANA Penavu
7 –  Sofija Golemac za +sestru MARU,  svaka MARTINA, njihovu djecu  TIHOMIRA i LIDIJU
18 –  Roditelji za +sina GORDANA Paraća  (g.)
 
 
Subota, 11. studenoga
7 –  Kćerka Mirela i ob. za +majku  ELIZABETU Rotim (3. g.)
7 –  Nada Kordić za +rod. MARTINA i  DANICU, sestru Lucu Čuljak
18 –  Supruga Marina Pujić i dj. za  +TOMISLAVA i ost. ++ iz ob. Pujić
 
 
Nedjelja, 12. studenoga
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
About the Author