5. – 11. lipnja 2016.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 6. lipnja
7 – Suprug Nikola Puljić i dj. za +KATICU (g.)
7 – Anka Dupalo za +rod. TOMU i PERU, supruga DRAGANA, svekra MILANA, svekrvu LJUBICU, prijatelje MARU i STOJANA te ost. ++ iz ob.
18 – Djeca za +DOMINIKA Bevandu (1. g.)
18 – Djeca i ob. za +rod. MARU (1. g.) i ANTU Pandža

Utorak, 7. lipnja
7 – Supruga Neda i dj. za +MILENKA Zeleniku (11. g.)
7 – Slavica Jurić i ob. za +rod. ILIJU i LJUBICU Stanić te ost. ++ iz ob. Stanić i Rasić
18 – Suprug Matija i djeca za +PAVICU Novina (1. g.)

Srijeda, 8. lipnja
7 – Ivan i Dragica Čović za sve ++ iz ob. Čović i Galić
7 – Djeca za +BRANKU Marijanović
18 – Supruga Staka i djeca za +DRAGANA Nikolića (2. g.)

Četvrtak, 9. lipnja
7 – Djeca za +rod. ILIJU i MARIJU Ravlić, njihove rod. MARKA i STOJU te JOZU i ANICU
7 – Stela Gvozden za +oca NIKU Viskovića, svekra PERU i svekrvu SLAVU Gvozden
18 – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka NIKOLU Skendera

Petak, 10. lipnja
7 – Mara Krešo za +BOSILJKA i DAVORA, rod. BARTU i LJUBICU te ANDRIJU i JELU
7 – Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, roditelje, brata IVANA i sestru MATIJU i MARICU
18 – Ivan Mikulić za +NIKOLU Mikulića te TADIJU Arapovića i ost. ++

Subota, 11. lipnja
7 – David Rašić za +rod. FRANJU i MARU
7 – Marina Ćurković za +JOSIPA i DRAGANA te ost. ++ iz ob. Ćurković
18 – Supruga Ljiljana i dj. za +supruga ZDRAVKA Buhača (branitelj, 23. g. ) i tetku RADICU

Nedjelja, 12. lipnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author