31. prosinca – 6. siječnja

RASPORED SVETIH MISA


Ponedjeljak, 31. prosinca
7 – Kćerke za +rod. KRUNU (30. g.) i TONKU Boras te ost. ++ iz ob. Boras, Anić i Knezović
7 – Nikola Vukoja za sve svoje ++
18 – TE DEUM


Utorak, 1. siječnja – MARIJA BOGOROD.
Svete mise su u: 7, 8, 11 i 18 sati


Srijeda, 2. siječnja
7 – Za + VLADIMIRA i ANICU Iličić
7 – Za + ANICU i VLADU Akmadžić, ANU i PERU Oborović te ost. ++
18 – Za + DRAŽENA, JELU i MILU Ćavara te ost. ++ iz ob.

Četvrtak, 3. siječnja
7 – Za + SNJEŽANU Rezić
7 – Za sve ++ iz ob. Gujić i Bokulić
18 – Za + BOŠKA, DRAGANA, MIROSLAVA i ost. ++ iz ob. Bilić

Petak, 4. siječnja
7 – Za + SLAVKA i DANIJELA Jurkovića te ost. ++ iz ob.
7 – Za + MATU i MILKU Bošnjak te JOZU i MATIJU Martinović
18 – Za + LJILJANKU Kuljić
18 – Za sve ++ iz ob. Zirdum i Anić

Subota, 5. siječnja
7 – Za sve ++ iz ob. Leženić i Horvat
7 – Za sve ++ iz ob. Popović
18 – Za + MATU Prskala (1. g.)

Nedjelja, 6. siječnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author