30. SVIBNJA 2021.

Crkveni brak žele sklopiti Emilio Perić, sin Zdravka i Antonije r. Božić, naša župa i Elizabeta Macan, kći Andrije i Vilke r. Bebek, župa Vrgorac. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 6. 6. 2021.
Ukoliko znadete za neku ženidbenu zapreku dužni ste javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova.

About the Author