29. srpnja 2018.

Crkveni brak žele sklopiti:

– Ivan Petrović, sin Nikole i Ivanke r. Stojanović, župa Rotimlja i Biljana Jozić, kći +Rade i Ruže r. Pranjić, župa Neum. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 3. 8. 2018.

– Željko Drljo, sin Ilije i Ane r. Sudar, župa Katedrala i Leonarda Bojčić, kći Leonarda i Ane r. Laczek. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 10. 8. 2018.

– Kristian Sesar, sin Marka i Marije r. Sesar, iz Züricha i Anita Škobić, kći Stojana i Cvije r. Ivanović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla, 10. 8. 2018.

 

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje blagoslova!

About the Author