28. siječnja 2018.

Crkveni brak žele sklopiti Ivica Drežnjak, sin Stanka i Janje r. Drežnjak, župa sv. Marka – Cim i Ana Kordić, kći Zdravka i Emilije r. Markovinović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 3. 2. 2018.

About the Author