25. rujna – 1. listopada 2017.

RASPORED  SVETIH  MISA
 
 
Ponedjeljak, 25. rujna
7 –  Ob. za +Marija Brajkovića
7 –  Supruga Mira Karaula i dj. za  +ZORANA i sve ++ iz ob. Karaula i  Tomić
18 –  Dragica Pekić za +supruga  DRAGANA (g.), svekra JOZU i oca  PAŠKU
 
 
Utorak,  26. rujna
7 –  Vesna Kožul i ob. za +oca MILU,  svekrvu ANICU, strinu IVU te sve  ++ iz ob. Marijanović i Kožul
7 –  Supruga Zdenka Dolić i dj. za  +DRAGU, svekra LJUBU, svekrvu  LUCU i jetrvu MARINU
18 –  Ob. za +MARICU Zovko (1. g.)
 
 
Srijeda, 27. rujna
7 –  Smilja Musa za +rod. IVANA i ANICU  te sestru ANĐU
7 –  Miroslav i Sonja Lovrić za +rod.  IVANA Lovrića, ĆIRILA i BRANKU  Tepeš
18 –  Darko Sulić i ob. za +majku DRAGICU
 
 
Četvrtak, 28. rujna
7 –  Sestra Jerka i ob. za +ILIJU i sve ++ iz   mjesta UBORAK
7 –  Ob. Macipura i Raič za +ACU  Macipuru, KRIŽANA, RUŽU i  ANĐU Raič, BARIŠU, JANJU i  FRANJU Kostić te MARTINA  Kordića
18 –  Dragica Ostojić i ob. za +sina  JORDANA, supruga IVANA  te sve ++ iz ob. Ostojić, Krtalić i Šindik
 
 
Petak, 29. rujna
7 –  Vesna Biokšić za +rod. PETRA i  MIRJANU Baić
7 –  Vesna Leto za +nećaka IVANA, rod.  IVANA i MARU Leto
18 –  Supruga Dragica, sin Dragan i  nevjesta Ana za +IVANA Kraljevića  (1. g.)
19 –  Vjenčanje: Bijader – Borovina
 
 
Subota, 30. rujna
7 –  Katarina Marić za +oca MILENKA i  ost. ++ iz ob.
7 –  Ob. Alpeza za +FRANJU i GRGICU  te sve ++ iz ob. Alpeza
16.30 – Vjenčanje: Krešić – Marić
18 –  Supruga Kata Kosorčić i dj. za  +IVANA (37. g.) te sve ++ iz ob.  Kosorčić i Zubac
 
 
Nedjelja, 1. listopada
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
About the Author