25. rujna – 1. listopada 2016.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 26. rujna
7 – Obitelj za +MARIJA Brajkovića
7 – Vesna Kožul i ob. za +oca MILU, svekrvu ANICU i sve ++ iz ob. Marijanović i Kožul
18 – Supeuga Angela i dj. za +MIRKA Govorčinu, roditelje, brata JURU i ost. ++
Utorak, 27. rujna
7 – Kći Marija za +majku STANU Raguž
7 – Ana Burić za +supruga PERU i sve ++ iz ob. Burić i Šimunović
18 – Dragica Pekić za +supruga DRAGANA (g.), svekra JOZU i oca PAŠKU
Srijeda, 28. rujna
7 – Janja za +rod. PERU i VIDU Bukovac te ost. ++ iz ob.
7 – Ivica i Mirjana za sve žive i ++ iz ob. Pintarić i Zeko
18 – Zdravko i Dijana Talić za sve ++ iz ob. Talić i Bevanda
Četvrtak, 29. rujna
7 – Anica Marijanović i dj. za +supruga JOZU Marijanovića, JELU i FRANJU Marijanović te IVANA i LJUBICU Anić
7 – Mladen Celić za +roditelje i ost. ++ iz obitelji
18 – Slavka Čagalj i dj. za +MARKA Čaglja
Petak, 30. rujna
7 – Supruga Kata Kosorčić i dj. za +IVANA (36. g.) i sve ++ iz ob. Kosorčić i Zubac
7 – Marko Begić za +časnu sestru JERONIMU Begić
18 – Ob. Alpeza za +FRANJU i GRGICU Alpeza i ost. ++ iz ob. Alpeza
Subota, 1. listopada
7 – Ivka Paurević za +sestru LJUBU, supruga PAVU i sve ++ iz ob. Zeko
7 – Sin Toni i supruga Danijela za +ŽELJKA Jandrića
18 – Boro i Ljubica Blažević za +IVANA IĆU, RUŽU Blažević, FRANU i DRAGICU Anđelić
Nedjelja, 2. listopada
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author