24. – 30. srpnja 2016.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 25. srpnja
7 – Obitelj za +STIPU Bradarića
20 – Djeca za +rod. ILIJU i ANU te brata TOMISLAVA Ćurčića
20 – Ob. Lukenda za +MILU (g.) i JURU Lukenda

Utorak, 26. srpnja
7 – Ruža Marić i ob. za +supruga MARTINA, sina MATU i sestričnu GORDANU Bošnjak
20 – Marija Lukenda za +MILU Lukendu

Srijeda, 27. srpnja
7 – Jure Soldo za +brata IVANA te rod. STANKA i ZORKU
20 – Kći Andrea za +ANU Kaljužny- Jakovljević (1. g.)

Četvrtak, 28. srpnja
7 – Milena Krtalić za +rod. IVANA i NEVENKU
20 – Obitelj za +DRAGANA, MARU i MILU Grubešić

Petak, 29. srpnja
7 – Janja Božić za +supruga MARINKA, djevera LJUBOMIRA, svekra KAZIMIRA i svekrvu SLAVKU 20 – Tonka Kraljević za +rod. MIRKA i JANJU Palinić

Subota, 30. srpnja
7 – Anica Karlović za +supruga MIRKA, brata VLADU, zeta DARKU i roditelje
20 – Željko Tomić za +oca JOSIPA i ost. ++ iz ob.

Nedjelja, 31. srpnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

About the Author