23. 6. 2019.

Crkveni brak žele sklopiti Saša Jelčić, sin Dinka i Erne r. Dilberović, naša župa i Amanda Marić, kći Zorana i Olge r. Marić, župa sv. Mateja. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja u Mostaru, 28. 6. 2019. Ukoliko znadete za neku ženidbenu zapreku dužni ste javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova.

About the Author