23. – 28. studenoga 2015.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 23. studenoga
7 – Kćeri Gordana i Vesna za +rod. KRUNU i ANTONIJU Boras
7 – Cvijeta i Janko Prce za sve svoje ++ i za sve ++ iz ob. Prce i Vučina
18 – Mira Zelenika za +supruga JURU i sve ++ iz ob. Zelenika i Ćorić
Utorak, 24. studenoga
7 – Neda Ferjančić i dj. za +supruga PERU (g.) i sve svoje ++
7 – Djeca za +PIU Radovanović
18 – Supruga Olivera Mikulić i dj. za +MARIJA-MARKA Mikulića
Srijeda, 25. studenoga
7 – Obitelj za +IVU Martinović te ++ iz ob. Vučina, Jelavić i Puljić
7 – Smilja Musa za +rod. IVANA i ANICU te sestru ANĐU
18 – Ob. Marinka Tomića za +rod. JURU i TEREZIJU
Četvrtak, 26. studenoga
7 – Vjekoslava i Vladimir Marić za +tetku RUŽU Vladić
7 – Rajka Pihać za +ĐURĐICU Grabušić
18 – Marica i Boro Bukvić za +NIKOLU, VIDU, IVANU, RUŽU i ost. ++ iz ob. Bukvić te ANKU Maričević
Petak, 27. studenoga
7 – Djeca za +DELFU, JURU, ANUŠU i sve ++ iz ob. Bošnjak
7 – Obitelj za +ZDRAVKU Šutalo i njene roditelje
18 – Sin Gabor za +rod. IVANA i ESTERU
Subota, 28. studenoga
7 – Marija Knezović za +supruga DINKA i rod. ANDRIJU i LJUBICU
7 – Slavko Martinović za +rod. MATU i ANICU, punca PAŠKU, punicu IVU, sestru STOJU (2. g.), tetke PERU i NEĐELJKU
18 – Marica Mihalj i ob. za +supruga IVANA, kćer SLAVICU, svekra, svekrvu i ost. ++ iz ob.
Nedjelja, 29. studenoga
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author