22. – 28. srpnja 2015.

Ponedjeljak, 22. lipnja

7 – Jadranka Martinović za +oca IVANA Bulića te ost. ++ iz ob. Bulić, Marinčić i Martinović

7 – Mile Tolj za +rod. LJUBU i IVU te sestru BILJANU

18 – Supruga Dubravka i dj. za +MARIJA Ćorića i sve ++ iz ob. (2. g.)

Utorak, 23. lipnja

7 – Pero i Marica Miličević za +rod. ŠIMUNA i JURKU, STIPU i ANĐU, sestre JOSIPU, ZORU, BOJKU, brata VALENTINA, bratića MIRU i ost. ++

7 – Obitelj Galić za +ANĐU Galić

18 – Ana Hila Čuljak za +rod. ANTUNA i ELEONORU Hila i ost. ++ iz ob. Hila i Grosi

Srijeda, 24. lipnja

7 – Kata Čarapina za +supruga PETRA i sina MIROSLAVA

7 – Jelka Raič i ob. za +supruga IVANA, sestru STOJU i sve ++ iz ob. Raič, Kolobarić i Čuljak

18 – Ob. Leženić za +PETRU i sve ++ iz ob. Leženić i Horvat

Četvrtak, 25. lipnja

7 – Supruga Anka Miloš i dj. za +MARKA Miloša

7 – Supruga Dragica i dj. za +NIKU Puljića, njegove i svoje rod., zaove VIDU i DANICU te tetku MARU Perić

18 – Supruga Dinka i dj. za +STJEPANA Budimira

Petak, 26. lipnja

7 – Djeca za +ANTU Mandarića

7 – Krešo Grubišić za +rod. PETRA i MATIJU te sestru MIROSLAVU

18 – Miro Pehar za +rod. ILIJU i KATARINU, djeda NIKOLU i baku MARU, punca DRAGU i punicu FILU Jelčić

18.30- Vjenčanje: Azinović-Rozić

Subota, 27. lipnja

7 – Ljubica Gagr

Ponedjeljak, 22. lipnja

7 – Jadranka Martinović za +oca IVANA Bulića te ost. ++ iz ob. Bulić, Marinčić i Martinović

7 – Mile Tolj za +rod. LJUBU i IVU te sestru BILJANU

18 – Supruga Dubravka i dj. za +MARIJA Ćorića i sve ++ iz ob. (2. g.)

Utorak, 23. lipnja

7 – Pero i Marica Miličević za +rod. ŠIMUNA i JURKU, STIPU i ANĐU, sestre JOSIPU, ZORU, BOJKU, brata VALENTINA, bratića MIRU i ost. ++

7 – Obitelj Galić za +ANĐU Galić

18 – Ana Hila Čuljak za +rod. ANTUNA i ELEONORU Hila i ost. ++ iz ob. Hila i Grosi

Srijeda, 24. lipnja

7 – Kata Čarapina za +supruga PETRA i sina MIROSLAVA

7 – Jelka Raič i ob. za +supruga IVANA, sestru STOJU i sve ++ iz ob. Raič, Kolobarić i Čuljak

18 – Ob. Leženić za +PETRU i sve ++ iz ob. Leženić i Horvat

Četvrtak, 25. lipnja

7 – Supruga Anka Miloš i dj. za +MARKA Miloša

7 – Supruga Dragica i dj. za +NIKU Puljića, njegove i svoje rod., zaove VIDU i DANICU te tetku MARU Perić

18 – Supruga Dinka i dj. za +STJEPANA Budimira

Petak, 26. lipnja

7 – Djeca za +ANTU Mandarića

7 – Krešo Grubišić za +rod. PETRA i MATIJU te sestru MIROSLAVU

18 – Miro Pehar za +rod. ILIJU i KATARINU, djeda NIKOLU i baku MARU, punca DRAGU i punicu FILU Jelčić

18.30- Vjenčanje: Azinović-Rozić

Subota, 27. lipnja

7 – Ljubica Gagro za +rod. JOZU i MARU, sestru IVU i brata VINKA

7 – Dragan Martinović za +kćer LANU (g.)

18 – Ob. Vidović za +DRAGANA

Nedjelja, 28. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

o za +rod. JOZU i MARU, sestru IVU i brata VINKA

7 – Dragan Martinović za +kćer LANU (g.)

18 – Ob. Vidović za +DRAGANA

Nedjelja, 28. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author